Další bruselský salám – tentokrát o olovu

V rámci svého neustálého páchání dobra chce Evropská komise po vysavačích pro změnu zakázat užívání olověných střel a rybářských závažíček. Za tím to účelem byla v chodu „veřejná konzultace“, která měla být ukončena 21.12. 2017 a stala se podle plánu podkladem pro přípravu nové legislativy. Výsledek konzultace nebyl žádným překvapením…. závěry těchto konzultací jsou vždy …

Přečíst celé…

Kde zůstala listina základních práv a svobod?

Článek 19 Deklarace základních lidských práv Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice. V přímém rozporu se svobodou projevu je plánované kázeňské potrestání brigádního generála Karla Řehky, …

Přečíst celé…

Senátní volby máme za sebou

Skončilo druhé kolo senátních voleb a tak již známe nové senátory. Je tedy čas na rekapitulaci, kdo a s jakými názory (ohledně otázek, které jsme jim položili) v senátních volbách uspěl. V přehledu je vidět, s kým se dá počítat a s kým vůbec.

K prvnímu kolu senátních voleb

Máme za sebou první kolo senátních voleb s ne úplně špatnými výsledky. Nicméně při bližším rozboru hlasů je jasně vidět, že volební potenciál, který máme nebyl zcela využit. Je důležité si z toho vzít poučení do druhého kola. Abychom to voličům trochu usnadnili, připravíme přehled postupujících kandidátů a jejich odpovědí na naše otázky. Najdete je …

Přečíst celé…

KDO DOMA SEDÍ, NEJEN SOBĚ ŠKODÍ.

Vážení přátelé, již zítra nás čeká první kolo senátních voleb. Ty volby jsou pro nás všechny daleko důležitější, než si myslíte. Nejde totiž jen o to, kdo bude zvolen, i když to je samozřejmě velice důležité. Neméně důležité bude i to, kdo bude nezvolen. A nejvíce důležité pro nás všechny bude i poučení z těchto voleb. …

Přečíst celé…

KANDIDÁTI DO SENÁTU – MALÁ INVENTURA ODPOVĚDÍ

Dnes, kdy do voleb zbývá už jen deset dní, jsme se rozhodli udělat takovou malou uzávěrku a z odpovědí dosud došlých připravit podklady pro plakátky, opět rozdělené podle obvodů. Na nich uvedeme základní charakteristiku odpovědí na škále odpověď kladná, neurčitá či nejasná, záporná a neodpověděl. Samozřejmě půjde jen o velice orientační vodítko a všem zájemcům doporučujeme …

Přečíst celé…

Zajímají Vás názory kandidátů do senátu?

K dnešnímu dni se nám podařilo oslovit téměř všechny kandidáty do senátních voleb které jsou za necelý měsíc.  Pár adres se dosud nepodařilo najít… asi to s tou kandidaturou nemyslí příliš vážně…. Obsah odpovědí je občas až zarážející – posuďte sami. Počítáme s tím, že tak deset dní před termínem voleb  provedeme vyhodnocení a dáme …

Přečíst celé…

J. Černochová: implementační novela by se neměla projednávat

Poslankyně Jana Černochová, která je zpravodajem vládního návrhu implementační novely zákazové směrnice, se pro zbrojnice.com takto vyjádřila k rozhodnutí organizačního výboru sněmovny ze dne 30.8.2018 o zařazení novely na pořad schůze parlamentu: Zařazení implementační novely zákona o zbraních na jednání Poslanecké sněmovny není naštěstí konečné. Proti tomuto nesmyslu se budu i nadále hlasitě ozývat. Rozhodně …

Přečíst celé…