Kde zůstala listina základních práv a svobod?

Článek 19 Deklarace základních lidských práv

Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice.

V přímém rozporu se svobodou projevu je plánované kázeňské potrestání brigádního generála Karla Řehky, který na svém FB profilu zveřejnil svůj názor na návrh Lubomíra Zaorálka ukončit zahraniční mise armády ČR. A co že to vlastně napsal? Nic jiného než svůj názor, který potřeboval ventilovat poté, co Zaorálek po smrti dalšího vojáka prohlásil, že mise by se měly ukončit.

„Stydím se, stydím se, stydím se. Je mi smutno, chce se mi brečet, je mi zle, chce se mi zvracet a mám vztek. Taková nuznost, ubohost, nízkost… To se nedá rozdýchat. Uráží mě to jako vojáka a uráží mě to jako občana České republiky,“

A stěžovatel? Nějaký komunistický poslanec (Leo Luzar), který neuspěl ve  volbách do senátu, třikrát neuspěl při volbách do parlamentu a poslancem se stal až poté, co se uvolnilo místo odchodem jiného poslance KSČM. Jak si takový člověk (politik od roku 1994) vůbec může dovolit kritizovat uznávaného českého vojáka, míchat do vyjádření názoru ústavu a vyvyšovat se nad svobodu projevu svou pozicí zákonodárce? Jak je možné, že zákonodárce nezná Deklaraci základních lidských práv?

Něco podobného se dá říci i o Lubomíru Metnarovi. Několik měsíců členem BOS, aby následně vystoupil, začal hlásat opak toho, k čemu se hlásil a vzápětí byl navržen na post ministra vnitra? Můžeme si o něm myslet cokoliv, ale Deklaraci základních lidských práv by jako politik znát měl a hlavně, měl by ji ctít.

Vyjádření názoru nesmí být postižitelné a nesmí být ani předmětem jakékoliv perzekuce či dehonestace. Myslím, že se nemýlím, ale Deklarace základních lidských práv je nadřazena nějakým výkřikům komunistických poslanců, kterým se nelíbí, že někdo má koule na to, říci co si myslí.

Je naprosto nepodstatné, zda někdo se zahraničními misemi souhlasí či nesouhlasí. Podstatné je, že nikdo nesmí být trestán za vyjádření vlastního názoru. A to právě naše politická a vojenská garnitura dělá. Stojím za generálem Řehkou ve smyslu svobody slova (souhlas či nesouhlas s misemi si nechám pro sebe) a doufám, že k žádnému potrestání nedojde. Bylo by to popření jednoho ze základních pravidel, na kterých stojí náš právní systém.

Pavel Cink
P.S. Pane Leo Luzare, chcete mě také potrestat za to, že jsem si dovolil vyjádřit názor?