Dopis kandidátům do senátu

Odeslali jsme dopisy s několika otázkami všem kandidátům do senátu podobně, jako jsme to dělali při předchozích doplňovacích volbách. Věříme, že kandidáti na položené otázky odpoví a dají tak voličům najevo, jaké jsou jejich názory a proč by je voliči měli či neměli volit.

Odpovědi kandidátů budeme zveřejňovat na této stránce tak, jak nám jednotliví kandidáti odpovědí.


Vážená paní, Vážený pane

u příležitosti nadcházejících senátních voleb si Vás, jako kandidáta, dovoluje naše Národní asociace obrany občanských svobod a práv oslovit několika dotazy. Doufáme, že Vaše odpovědi, které budeme publikovat na www.naoosp.cz, umožní našim členům a příznivcům se lépe orientovat v současné široké paletě zájemců o zvolení do senátu.

Ale nejprve mi dovolte představit naši asociaci  (www.naoosp.cz ) a její cíle.

Jsme přesvědčeni, že svoboda je nejvyšší hodnotou, kterou může stát i jednotlivec vyznávat na poli veřejného života. Svoboda k bytí sebou samým, k naplnění poslání jeho života pro jednotlivce, svoboda k prosazování cílů svých občanů na poli vnitřním i mezinárodním pro stát. Tedy svobody, které ze státu dělají skutečného suveréna, jakým jej učinili právě jeho občané. Jsme přesvědčeni, že tyto svobody jsou nyní umenšovány ve prospěch různých “pozitivních práv a svobod” a je třeba o nich hovořit a znovu je nalézt!

Nicméně k jednotlivým dotazům.

1) Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

2) V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů.  Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

3) V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

4) Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Děkujeme za Váš čas a Vaše odpovědi.

Za NAOOSP
Tomáš Vaněk, předseda