Senátní volby 2018

Aneb kdo doma sedí, sám sobě škodí

Máme přelom krásného léta, možná až moc parného, ale stejně krásného. Nicméně jsou věci, které je žádoucí řešit v předstihu, a těmi jsou podzimní volby. Budu mluvit především o těch senátních, protože senát má na tvorbu a schvalování zákonů na rozdíl od „komunálu„ zásadní vliv.

Dovolil bych si připomenout, že právě v senátu nebyla schválena novela ústavního zákona zakotvujícího právo občanů podílet se na obraně státu, která byla velkou většinou schválena v poslanecké sněmovně. V této novele samozřejmě nešlo o jakési právo „střílet teroristy“, či se neomezeně ozbrojovat, jak jsme občas slýchali z úst medií a některých politiků.

Celý průběh jsem sledoval z galerie a musím říci, že průběh hlasování byl poněkud zvláštní. Napřed senát vysokou většinou hlasů (43 pro, 1 proti, 15 se zdrželo) podpořil petici „Proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU“, kterou podepsalo již 110 000 občanů. V usnesení se mimo jiné říká „není důvod, aby Česká republika omezovala nad rámec nezbytný pro boj s terorismem právo českých občanů držet zbraň pro osobní obranu“.

Senát se tak ocitl v poněkud schizofrenní situaci. Napřed vysokou většinou hlasů podpořil výše uvedenou petici a tím uznal, že se petentům děje ze strany EU křivda.

Poté ovšem těsně odmítl podpořit novelu ústavního zákona, která prošla vysokou většinou hlasů sněmovnou a která by toto bezpráví mohla minimálně částečně zhojit. Pro novelu hlasovalo 28, proti bylo 19 a zdrželo se 12 senátorů. Ke schválení potřebnou 3/5 většinou tedy chybělo 8 hlasů.

Ti, kdo novelu nepodpořili, byli, čest výjimkám, především senátoři za ČSSD, KDU-ČSL a STAN. Někteří z nich se, musím říci, zcela alibisticky zdrželi. Výsledek byl samozřejmě stejný, jako by byli proti… ale asi měli pocit, že to tak vypadá lépe.

 

Jak kdo hlasoval lze nalézt zde, nebo na přehledném letáku zde.

V průběhu rozpravy jsem občas propadal naprostému zoufalství, hlavně proto, že jsem z galerie neměl žádné právo do debaty zasahovat a evidentní, slušně řečeno “pochybení”, opravovat.

Co jsme si o senátorech, předvádějících veřejně zcela elementární neznalost problematiky pomysleli, není snad třeba říkat.

Vůbec nejabsurdnější pro mne byl projev senátora Martínka z ČSSD. Stěžoval si, že mu někteří občané skrytě či otevřeně „vyhrožovali“, že pokud novelu nepodpoří, nebudou ho volit.

Často je diskutován problém, že řada občanů nedostatečné chápe smysl a postupy zastupitelské demokracie… ale že to nechápe senátor a ještě to veřejně předvádí, je na hranici absurdity.

Proto bych si Vás všechny dovolil vyzvat, abyste tentokrát senátní volby neignorovali naopak, abyste se jich aktivně účastnili a předvedli tak nejen senátorům, že jejich postoje vnímáte a že se podle nich řídíte. Když to totiž neuděláme, utvrdíme je v tom, že si vlastně mohou dělat co chtějí, bez jakékoliv vazby na voliče.

Jak na to?

Připravili jsme takový informativní soubor letáčků podle senátních obvodů, ve kterých jsou uvedeni kandidáti všech politických stran a které po uzavření kandidátek v srpnu případně doplníme, ke stažení jsou na www.naoosp.cz.

U některých kandidátů jsou jejich postoje obecně známy, u některých ne. Tady bychom uvítali od „místních“ nějakou zpětnou vazbu na SZ nebo vybor@naoosp.cz.

Naše asociace se také všech kandidátů osobně zeptá na jejich postoje, nejen týkající se zbraní, ale práv a svobod občanů obecně.

O těchto odpovědích Vás budeme průběžně informovat tak, abyste měli co nejvíce informací než půjdete k volbám.

A doufáme, že k těm volbám nepůjdete sami, ale že vezmete s sebou i své rodiny, přátele a známé, kterým vysvětlíte že jde i o jejich práva a svobody.

Prostě, že se všichni budeme snažit, aby příští hlasování v senátu o věcech, které

pokládáme za podstatné, dopadlo daleko lépe. Že je to práce? Jistě. Ale nezapomeňte na staré české přísloví „jak si kdo ustele, tak si také lehne“.

Tomáš Vaněk, 27.7. 2018