Partneři

Na této stránce představujeme partnerské organizace, spolky a iniciativy, jejichž zaměření a činnost je totožná v některé oblasti s cíli a posláními NAOOSP. S partnerskými organizacemi, iniciativami, uskupeními i redakcemi webů si vyměňujeme zkušenosti, koordinujeme činnost a zpracováváme společná témata. Zde se přímo naplňuje náš záměr spojovat existující iniciativy pod společnými myšlenkami a obsahem, rozvíjet vzájemně dosah a společně se bránit tomu, co nás všechny ohrožuje. Tak, jak řekl kníže Svatopluk…

LEX – Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní

LEX je v České republice nejstarší organizací, usilující o zachování práva každého řádného občana na držení zbraně pro účely sebeobrany, sportu, myslivosti, k výkonu povolání nebo zaměstnání či ke sběratelským účelům. Zasazuje se o zachování práva na efektivní sebeobranu a zlepšení pozice obránce na úkor útočníka. Svými aktivitami brání v rámci ČR opakování scénářů známých z ostatních zemí Evropy, kde došlo k výraznému omezení těchto práv.

Sdružení LEX vzniklo v roce 1998 jako nezávislé sdružení, bránící zájmy všech legálních držitelů zbraní. Je respektovaným partnerem v rámci legislativního procesu, organizuje přednášky i střelecké soutěže a spolupracuje s obdobnými organizacemi v rámci Evropy.

Zastává osobní odpovědnost jednotlivce podepřenou základními právními principy (např. rovnost před zákonem, presumpce neviny). Prosazuje jednoduchost a smysluplnost legislativních úprav, bojuje proti regulaci znemožňující či ztěžující slušnému a odpovědnému člověku praktické využití jeho práva na zbraň a obranu. www.gunlex.cz

 

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP)

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami. Je nevládní, nezávislou, nepolitickou, neziskovou a neobchodní organizací, která byla založena v roce 1997. Již od svého založení je respektovaným a uznávaným partnerem vlády České republiky, ministerstev průmyslu a obchodu, obrany, vnitra a zahraničních věcí, s nimiž má podepsánu řadu dohod o spolupráci. AOBP se stala i důležitým partnerem a účastníkem legislativních procesů. www.aobp.cz