KANDIDÁTI DO SENÁTU – MALÁ INVENTURA ODPOVĚDÍ

Dnes, kdy do voleb zbývá už jen deset dní, jsme se rozhodli udělat takovou malou uzávěrku a z odpovědí dosud došlých připravit podklady pro plakátky, opět rozdělené podle obvodů.

Na nich uvedeme základní charakteristiku odpovědí na škále odpověď kladná, neurčitá či nejasná, záporná a neodpověděl. Samozřejmě půjde jen o velice orientační vodítko a všem zájemcům doporučujeme si přečíst plné odpovědi uveřejněné na https://naoosp.cz/senatni-volby-2018-odpovedi-kandidatu-na-otazky-naoosp/.

Tam také zveřejníme i další odpovědi, došlé po dnešku… jen se jejich souhrn už na plakátcích neobjeví.

Nyní drobná statistika. Byli osloveni všichni kandidáti, jejichž e-mail se podařilo dohledat,  což se nepodařilo jen u necelé desítky kandidátů.  Všichni dostali otázky přiloženým dopisem dvakrát a všichni měli minimálně dva týdny času na odpověď, což je nepochybně dostatečný časový úsek.

K dnešnímu dni jsme dostali 105 odpovědí, což je necelých 45% z oslovených. Osobně toto číslo pokládám za dost nevyhovující… kandidát, který to se svou kandidaturou myslí vážně, by na otázky občanů odpovídat měl.

Kromě odpovědí kladných byla značná část reakcí velice neurčitých, vyhýbavých a často odpovídajících i na něco úplně jiného. Reakcí zcela záporných bylo relativně málo. Ostatně vše najdete na webu naoosp.

Z obecného hlediska je zajímavé, kolik kandidátů mělo problém odpovědět na první, velice obecnou otázku „Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?“

Je zřejmé, že pojem negativních (a pozitivních) práv a svobod je řadě z nich cizí, což je u lidí, jejichž cílem je politika na profesionální úrovni, poněkud zarážející.

Tolik ke statistice.

Pokud jde o volby jako takové, je jediný způsob jak zařídit, aby dopadly tak, jak si všichni přejeme.  Je to velice prosté.. přijďte k volbám, vezměte s sebou členy své rodiny,  kamarády a přesvědčte své sousedy.  Domníváme se, že získané odpovědi poskytují, spolu s „historií kandidáta“, velice dobré vodítko, koho volit a koho ne.  A to bude platit dvojnásobně u druhého kola