Senátní volby 2020 – druhé kolo – 72 Ostrava

 

Téma Jiříček Šimetka
Uzákonění celostátního redferenda
Zrušení EET
Vystoupení z EU
Proti přijímání muslimů
Jednotná azylová a migrační politika EU
Sektorová daň
Zvýšení věku pro odchod do důchodu
Zrušení kontrolních hlášení
Daňová progrese
Zvýhodnění dlužníků na úkor věřitelů
Zachovat přidávání bio složek do paliv
Aktivnější přístup ke klimatickým změnám
Manželství a adopce homosexuálních párů
Vyučování romštiny
Financování integrace cizinců státem
Placení výživného státem
Co nejrychlejší konec těžby a spalování  uhlí
Podpora vyššího zpřísnění emisních limitů
Přijetí Eura
Odpovědi na otázky NAOOSP
Podpora střelecké komunity
Podporuje ústavní právo na zbraň a zachování olověného střeliva

NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
NE
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
ANO
???
???

NE
ANO
NE
NE
ANO
NE
ANO
NE
NE
NEVÍM
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NEVÍM
ANO
NE
???
???

Odpovědi na otázky NAOOSP – Jiříček: https://naoosp.cz/senatni-volby-2020-zdenek-jiricek/