Senátní volby 2020 – Zdeněk Jiříček

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Hájit negativně  vymezená práva  je důležité, zvláště  např. u práv  majetkových. Nežijeme nicméně  osamoceni na ostrově, ale v určitém sociálním  a kulturně historickém  prostředí, tudíž  jako  společnost  hledáme rovnováhu mezi vymezením práv negativně a pozitivně stanovených. Problém  je  v tom, že byť by  se  mi líbilo, že  některá  práva  by  mohla  být  jednoznačně  negativně  stanovená, tak s ohledem třeba  na bezpečnost  v zemi to  není úplně  ideální  řešení. Závěrem tedy konstatuji, že musíme opravdu velmi opatrně vážit, jak  jsou práva  vymezená a  být  si  hlavně vědomi toho, co to  znamená a jaké to má praktické dopady na život každého z nás.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů.  Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

No jako mladý  jinoch  jsem  střílel  ve Svazarmu a vím tedy, že malorážkové  střely  byly z olova, na  vojně  jsme  již stříleli ze  samopalu vz. 58 a ty  střely  měly olověné jádro a ocelový plášť. Chci tím  říct, že složení střely  může být různé a vnímám to  jako spíše  úkol  pro techniky. Pokud je technicky možné vyrobit střelu z jiného materiálu jako olovo, tak proč ne?  Nelze li to, tak  to  ale  nesmí  znamenat zákaz střelby nebo omezení přístupu k legálnímu držení zbraní.…

Co se týká nových evropských cílů, jako je třeba  New green deal, tak  zde  vnímám problém v celkovém jejich pojetí. Je mi už 51 a proto se nemohu ubránit  dojmu, že  mi způsob nastolování těchto cílů hodně  připomíná doby  minulé, kdy  se stanovovaly ideologicky, což činili bez rozdílu komunisti i kapitalisti. Otázka ale  je, zda to  lze  jinak ?? Např. takový souboj USA  a  tehdy SSSR  o první družici či dobytí  Měsíce, to  byly  také  ideologické cíle, které byly hodně   drahé, ale které  jako vedlejší produkt  zajistily  různé vynálezy a nové  materiály, které v současnosti slouží lidem při obyčejném  sportu  nebo v běžném  životě. Pro zemi  naší  velikosti  a lokace je pragmatičtější se chtě nechtě na tomto „dealu“ aktivně účastnit a naopak  z toho udělat  výhodu, a to  především  v oblasti našeho podílu  na  výrobě, vývoji nových technologií a ideálně i patentů.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Osobně  mám úctu k životu, respekt  ke  zbraním a nejsem přítel násilí. Moje představa právní úpravy konkrétně této problematiky  je  taková, že hlavně  nesmí nastavení  práva na přiměřenou obranu evokovat u lidí se sklony  pro porušování práva, že si smí dělat co  chtějí nebo dokonce, že  mají právní ochranu.  Řešením by  mohlo být např. výrazné  zvýšení trestní sazby za násilné trestné činy spáchané osobám v jejich vlastní či pronajaté nemovitosti, tedy v místech, kde se cítí oprávněně v bezpečí.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?