Souhrn odpovědí k volbám do EP

Volby do EP se blíží a nezbývá než udělat “uzávěrku“ našeho dotazníku, ve kterém jsme oslovili všechny kandidující subjekty, kterých bylo celkem 40.  Jak jsem již zmínil, vzhledem k velkému počtu kandidujících subjektů, “díky” kterému šlo celkově o téměř 900 kandidátů, nebylo technicky v našich silách oslovit všechny, mimo jiné i proto, že řada kontaktů nebyla dohledatelných.

Proto jsme oslovili z každého subjektu prvních 6 kandidátů s tím, že náš dopis mohou samozřejmě přeposlat i dalším a všechny dotazy jsme odeslali minimálně dvakrát, začátkem dubna a znovu začátkem května.

Celkově jsme získali odpovědi od 20ti kandidujících stran a hnutí,  v řadě případů odpověděl „leader“ za celý subjekt,  od jiných máme i odpovědi jednotlivých kandidátů.

Z parlamentních stran neodpověděla ČSSD, KSČM,  TOP09 a STAN,  z „nových hnutí“ jsme nedostali žádnou odpověď  například od  subjektů vedených pány europoslanci Teličkou a Štětinou.

A na co jsme se vlastně ptali? V zásadě šlo o obecné otázky, pokrývající tři oblasti, které se obvykle v programech pro volby do EP nevyskytovaly.

1) Jakou EU by si kandidát přál

2) Čí zájmy chce v EP hájit

3) Nakolik si je vědom toho, co v případě zvolení do EP bude schopen reálně ovlivnit.

Je jen a jen na Vás, abyste posoudili, nakolik se odpovědi kandidátů kryjí s tím, co byste očekávali a co je ve Vašem zájmu.  Najdete je zde:  https://naoosp.cz/odpovedi-kandidatu-do-evropskeho-parlamentu/.

A protože, jak je známo, „papír snese všechno“ doplnili jsme pro Vaši orientaci i přehled některých hlasování současných europoslanců: https://naoosp.cz/volby-do-evropskeho-parlamentu-2019/

Závěrem Vám přejeme při volbách „šťastnou ruku“.. a nezapomeňte na větu, kterou uvádějí investiční fondy – „zisky minulé nejsou zárukou zisků minulých“.