Senátní volby 2020 – Zdeněk Říha

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Za posledních 20 let se naše společnost významně posunula k tzv.
nárokové společnosti. To je bez diskuze. Tento trend je ještě
silnější v Evropské unii. Příklady vidíme všude kolem sebe ve
formě nejrůznějších zákazů (kouření v restauracích) a
nařízení (úsporné žárovky, tlak na nástup elektromobility). To
mj. vede i k postupnému rozvratu veřejných financí. Jedním z
největších nebezpečí tohoto přístupu je stále silnější
omezování vlastnických práv, což je základní prvek tržního
hospodářství.
https://zdenekriha.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=754464

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Green Deal je samozřejmě špatný ze své podstaty, už jen svým
názvem evokuje, že se jedná o nevyhnutelnost. To je samozřejmě
obrovská manipulace. Bude znamenat obrovské dopady na ekonomiky,
automobilky např. investují obrovské částky do elektromobility,
které budou mít velmi spornou návratnost – nedivil bych se, kdyby pak
tyto ztráty požadovaly nahradit z veřejných zdrojů. Jakékoli
centrální řešení vede k neefektivitě a to to ještě nazývám
velmi mírně.

https://zdenekriha.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=752769
https://zdenekriha.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=750258
https://zdenekriha.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=750756

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Opět se otázka dotýká vlastnických práv, takže tady není o čem diskutovat. Člověk musí mít právo chránit svůj majetek i se zbraní v ruce. Přiznám se, že nechápu, jak je o něčem takovém vůbec možné diskutovat.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

To, jak se stát, resp. EU chová k občanům stále více a více direktivněji, mě přivedlo k tomu se angažovat v politice. Především této direktivnosti chci bránit, i když si uvědomuji, že politické strany s takovým programem jsou stále ve větší defenzívě.