Senátní volby 2020 – Roman Kraus

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Zásadní je garance základních svobod člověka. Tyto svobody mají být garantovány univerzálně bez jakýchkoliv přívlastků nebo jakékoliv diskriminace. Složitost různých generací lidských práv a jejich obhajoby vedou ve svém důsledku k zpochybňování práv základních. Pozitivní svobody, které jsou akcentovány v posledních desetiletích, mají jediný cíl a tím je posílení moci státu nad jeho občany. Lidské svobody mají být jednoduše formulované a tím pádem i nezpochybnitelné.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Právo na držení zbraně je v České republice regulováno poměrně přísně. Snad i proto není u nás problém se zneužitím zbraní. Vnímám držení zbraně za přirozenou volbu každého člověka. Proto zmíněnou směrnici nevidím jako řešení. Nelegální držení zbraní nepostihne. Naopak komplikuje život poctivým lidem. Vtělení práva na držení zbraně do Ústavy je aktuálně řešeno v Parlamentu, stejně jako právo na obranu zbraní v případě vniknutí cizí osoby do domova, který vychází ze senátní iniciativy. V obou případech bych chtěl slyšet názor odborníků. Ale můj laický názor je v souladu s výše napsaným – legální držení zbraně v České republice problémy nepůsobí. Určitou výhradu mám vůči účelovému otevírání Ústavy. Myslím, že náš základní zákon by se měl otevírat minimálně. Proto bych si rád od expertů vyslechl důvody, proč je důležité to udělat v tomto případě. A tím v podstatě odpovídám i na Vaší třetí otázku.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?