Senátní volby 2020 – Petr Jeník

Na naše otázky neodpověděl.

Takto položené dotazy považuji za velmi tendenční. Už v samotných dotazech nabádáte k odpovědi a je zřejmé, že jinou, než vámi požadovanou a vámi preferovanou odpověď nehodláte považovat za relevantní. Nemám v úmyslu se takovéhoto „průzkumu“ účastnit.

Co se držení zbraní a možnosti obrany se zbraní týká, pak mě můžete citovat:

Měl by mít člověk právo chránit sebe a své blízké či majetek se zbraní v ruce? Jednoznačně ano pokud mu hrozí bezprostřední nebezpečí. Má mít člověk právo zastřelit sousedovic výrostka pokud mu z hecu před holkou vleze na zahardu otrhat třešně? Odpovídat snad nemusím. Vy fakt chcete aby lidé toto právo měli?