Senátní volby 2020 – Miroslav Nenutil

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Asi je to má chyba, ale pojem „negativní práva a svobody“ neznám. Zmiňujete se o občasné zvůli státu – osobně nehlasuji pro žádný návrh zákona, který by zbytečně zatěžoval občany. Na druhou stranu jsou však situace, kdy práva a svobody mohou být omezena proto, aby později mohla být zase v plné šíři naplňována (viz nedávná situace u nás i ve světě).

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Už asi před třemi roky byla snaha ze strany ekologických hnutí zakázat olovo do brokovnic. Senátem to neprošlo. Sice nevím, jak moc by se případným zákazem používání olova pro nábojnice (podotýkám, že nejsem žádný odborník na zbraně a už vůbec ne na střelivo) omezilo právo občana na držení zbraně. Uvádíte to jako příklad „trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra““. Podotýkám, že v hlavních obůlastech platí tzv. jednomyslné hlasování, tzn, že aby opatření platilo, musí s ním vyslovit souhlas všechny členské státy EU.  Program New Green Deal sem patří.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Na přiměřenost se musí dbát v každém případě, nejen při obraně života nebo majetku. Nelze přeci porušovat po staletí platící „on po mně chlebem a já po něm kamenem“. Zákonná úprava je podle mne dostačující, záleží na soudech, jak situaci vyhodnotí. Pravdu máte v tom, že dříve se zkoumaly okolnosti přiměřeného nebo nepřiměřeného použití zbraně obránce a mnohdy soudy byly na straně útočníka. Neznám z posledních let případ, že  by na obranu doplatil napadený.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Pokud na podzim obhájím svůj mandát, budu nadále hlasovat tak, aby občané i instituce nebyly zbytečně zatěžovány nařízeními a nadměrnou administrací. Aby byly zachovány a dodržovány práva a svobody občanů.