Senátní volby 2020 – Michal Zapletal

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Hodně filozofická otázka, ale extrémně důležitá. Bohužel se domnívám, že naše negativní svoboda je dnes pod obrovským systémovým tlakem. Pod rouškou údajného rozšiřování práv zcela umělými směry dochází ke karikatuře svobody ve jménu něčeho, čemu říkám „nárokismus“.

Jsme ve stavu permanentní soutěže o to, kdo zákonem zajistí více a rozsáhlejších nároků pro co nejširší populaci. Ztrácíme tak svobodu nést nejen důsledky našich životních rozhodnutí a skutků, ale i principy života samotného. Ve jménu jakéhosi nároku na bezstarostnou celoživotní nirvánu se zákony pokoušíme křivit všechnu nepředstavitelnou rozmanitost životních podmínek. Tato rozmanitost nutně vede k rozličným úrovním života různých lidí. Nárok na „všechno blaho všem“ je zástěrkou pro diktaturu vedenou měkkým způsobem.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Odplevelení našeho právního řádu je stěžejní bod mého případného politického programu v Senátu. Podle odhadu Ministerstva vnitra jsou naše zákony obsaženy na cca 1 milionu normostran, a to nepočítáme obecní vyhlášky a technické normy.

Pokud byste se rozhodli všechny zákony přečíst, abyste je mohli dodržovat, pak při důsledném čtení každý den 4 hodiny to znamená, že je budete číst 12 let!  Chrlení dalších norem vede jen k rozkladu státu, který je nemůže vymáhat, a přispívá tak k erozím právních i občanských jistot. To nutně časem vede k volání části obyvatelstva po „řádu pevné ruky“.

Je na čase začít i v Senátu využívat jeho zákonodárnou iniciativu, ovšem nikoli k tomu další zákony navrhovat,  ale navrhovat  jejich rušení. Přesně tomu se chci v Senátu věnovat. Věřím v rozjetí společenské a politické diskuze o tom, jak přehledný a vymahatelný právní stav chceme mít.

Vámi uvedené normy jsou jistě dobrým příkladem, nicméně onen trend bych nesváděl pouze na EU. Jde o společenský fenomén celé naší „západní“ civilizace, kterému je třeba se postavit, ať již přichází pod rouškou čehokoliv odkudkoliv.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Souhlasím, je to důležité, ale je to pouze jeden střípek. Já vidím podobnou situaci i v dalších příkladech, kdy občan, který nic nespáchá, čelí větším komplikacím a menší právní ochraně než pachatel.

Bavme se o jiném principu, a to zda není na čase namísto nesmyslného nadržování pachatelům uplatnit anglosaský (též vymírající) princip, že právní ochrany  se nemůže domáhat ten, který právo přestoupil. To jsou nejen případy ochrany obydlí, ale další donebevolající situace.

Například trestání lidí, kteří natočili, nebo sami dopadli pachatele a ten pak s pomocí různých úřadů dostal oběť do problémů.

Situace žen, které se ubránily znásilnění za použití slzného plynu a dostaly pokutu za to, že pachatele rozplakaly  a další a další případy, které budí velké emoce. Mohl bych pokračovat donekonečna kopírováním denních zpráv.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Je důležité nebýt v tomto boji osamocen. Pokud bych byl zvolen senátorem, velice rád bych spolupracoval na výše zmíněných oblastech se skupinami s podobnými názory a umožnil tak jejich širší publicitu. Vzhledem k omezenému formátu tohoto rozhovoru si dovolím upozornit jak na svůj fb profil (Michal Zapletal Kolín), tak na svůj blog https://michalzapletal1.blog.idnes.cz/, které mohou posloužit zájemcům k podrobnějšímu seznámení se s mými názory. Děkuji NAOOSP za prostor a zájem o tuto problematiku.