Senátní volby 2020 – Michal Horák

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Osobní svoboda a občanská svoboda jsou pojmy, kterými operuje kdekdo bez ohledu na to, jak jsou ty pojmy relativní, znám lidi, kteří se cítili svobodně i v minulém režimu 🙂

Nicméně je fakt, že dnes tu máme nějaké demokratické standardy v rámci možností definované Listinou základních práv a svobod, což je dokument, o který se lze v případě nutnosti opřít. Pokud je tento dokument součástí ústavního pořádku České republiky není nic snažšího než vyžadovat jeho respektování jak státem, tak občanem.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Jednoznačně jsem proti zákazu olova ve střelách , protože po konzultacích s přáteli, kterých se to týká např. myslivci, jsem usoudil, že jejich argumentace je věcná a opřená o fakta, Pirátská strana již dříve vyhlásila , že ohledně zákonů o držení zbraní je zastáncem status quo

Co se týče New Green Deal for Europe nikdo nezpochybňuje, že vzhledem ke klimatickým změnám musí být ekologie součástí každodenního života ve všech oblastech průmyslu i zemědělství, ale samozřejmě se to nesmí změnit v ekoterorismus, takže i s těmito předpisy je třeba pracovat kreativně a s rozumem

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Naprostý souhlas , nemám co bych dodal, samozřejmě tu vyvstávají extrémy, kdy by bylo asi tragické, aby sadař zastřelil kluky, kteří mu vlezli na třešně, ale jednak dnešní mládež už na stromy lézt neumí a jednak tu musí být důvěra ve zdravý rozum

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Váš zájem je soustředěný na svobodu, jak jsem napsal už u první odpovědi, je to velmi relativní pojem, který si každý vysvětluje jinak, asi nejvýstižněji to vyjadřuje dnes již bohužel zprofanovaný citát od Johna Stuarta Milla „Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého“ a příkladů kolem sebe máme neustále spoustu třeba celkem ještě nedávno zákaz kouření všude možně, teď celkem aktuálně zákazy petard a ohňostrojů a mohl bych pokračovat, každé takové omezení nebo zákaz omezuje svobodu toho, kdo to provozuje nebo se mu to líbí, ale zároveň respektuje svobodu nesouhlasu toho, komu to vadí, takže kde je pravda o svobodě 🙂

já už teď v pozici komunálního politika se snažím, aby těch střetů jednotlivých svobod bylo co nejméně a v případě zvolení senátorem bych v tom jen pokračoval.