Senátní volby 2020 – Michaela Blahová

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Samozřejmě je důležité vytvořit takové mechanismy, s oporou legislativy, které chrání právo občana na svobodný život v jeho zemi, ale jen do té míry, kdy práva toho občana nezasahují do práv občanů druhých. Co se týká vedení státu, tak zde si demokraticky volíme své zástupce, kteří slouží ve prospěch občanů i daného státu. Určitá iniciativa může být jakousi kontrolou dodržování těchto práv, ale nejvhodnější cestu vidím spíše v motivaci vést lidi využít svého volebního práva a svobodně rozhodnout, kdo tento stát povede.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů.  Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Někdy se mi zdá, jestli trochu nepřeceňujeme vliv EU a daných nařízení. Máme své zvolené europoslance, kteří pracují pro ČR právě v EU a projednávají dané záležitosti. Dále i představitelé našeho státu dále vyjednávají podmínky na vydaná doporučení či nařízení. Nemyslím si tedy, že jen slepě máme přijímat nařízení „o nás, bez nás“, ale pojďme se spíše zaměřit na proces ovlivňování a vyjednávání právě na potřeby našeho státu.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Určitě máme mít možnost si chránit především své vlastní životy a životy našich blízkých, a také možnost chránit svůj majetek. Nicméně nikdy není úplně jednoduché v dané situaci rozeznat, zda pachatel vnikl do mého obydlí násilím či jsme jen „přeslechli“ volání nebo zvonění. Tak jako v současnosti se musí prokazovat přiměřená obrana, tak bude třeba prokazovat násilné vniknutí. Nedomnívám se, že kdokoliv, kdo by mi přelezl plot (což je zdolání technické překážky) by mohl být v nevýhodné pozici ohrožení na životě.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Ze své dosavadní profesní i životní zkušenosti budu vždy hájit rodiče a rodiny s dětmi, a z pozice senátorky navrhovat takové zkvalitnění zákonů, které budou usnadňovat život v naší společnosti. Je třeba zajistit stabilní financování sociálních služeb, odstranit nerovnost při výměře důchodu těch rodičů, kteří svůj profesní život díky péči o děti omezili a nyní jsou trestání nižší výměrou důchodu. Budu navrhovat ocenění pečujících, aby si mohli uplatnit daňový odpočet až do výše 50.000 Kč za platbu registrované sociální služby za své blízké. Budu se věnovat i zdravému přístupu k životnímu prostředí a dobudování dopravní infrastruktury.