Senátní volby 2020 – Martin Pavlík

Na konkrétní otázky neodpověděl.

Jsem přesvědčen, že za současné geopolitické situace ve světě i v Evropě je nezbytné zakotvení práva bránit sebe a jiné se zbraní za zákonem daných podmínek do Listiny základních práv a svobod. Pevně věřím, že bude stávající senátní návrh tohoto ústavního zákona co nejdříve zařazen na pléna obou komor, řádně projednán a najde se potřebná třípětinová většina hlasů v obou zákonodárných sborem Parlamentu ČR.

Nejsem příznivcem přebujelé bruselské byrokracie a už vůbec ne jejích tendencí nadbytečně zasahovat do vnitřního chodu států či výrazně omezovat pravomoci národních, demokraticky zvolených, zákonodárných sborů. Jsem přesvědčen, že Evropská unie by se měla vrátit ke své podstatě, tj. že veškerá její činnost podléhá pravidlům stanovených ve smlouvách, které byly dobrovolně a demokraticky ratifikovány všemi členskými státy.

Centralizace moci v podání minulých i současných představitelů EU a EK se bohužel ukazuje jako vytváření a robustnění nefunkčního systému, který jen obtížně reaguje na skutečné potřeby občanů jednotlivých členských zemí.

Shoda na půdě evropských orgánů se jistě hledá obtížně, což ovšem nesmí znamenat, že si Česká republika bude nechávat diktovat. Spolupráce je dle mého cestou pouze tehdy, pokud je podložena dohodou o vzájemné prospěšnosti.