Senátní volby 2020 – Marek Ošťádal

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Přesně asi nechápu znění otázky, nicméně vnímám averzi k některým regulacím ze strany státu jako oprávněnou. O některých věcech dle mého mnohdy rozhodují lidé, kteří s nimi mají pouze teoretickou zkušenost a to ještě v lepším případě. Pak se stane, že schválená řešení neřeší co mají řešit ale spíše komplikují život těm, na které vůbec nejsou zaměřena.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů.  Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Jsem pacifista. Co se týká zbraní, budu vždy pro to, aby nebyly. Na druhou stranu ale nejsem blázen, takže chápu, že někde to v naší společnosti už bez nich bohužel nejde. Každopádně čím méně jsou používány, tím lépe pro mne. Co se týká New Green Deal, myslím si, že na začátku možná i byla dobrá myšlenka, jen se v tom zase někdo vyřádil. Někdy si poslední dobou říkám, že všichni ti mocipáni neumí udělat dobrý zákon. Právní normy jsou buď extrémně přísné a složité, nebo naopak nepochopitelně benevolentní. Myslím si, že přírodu je nutno chránit, protože její udržitelnost je podmínkou našeho přežití, na druhou stranu ale je nutno nad věcmi přemýšlet prakticky. Je smutné, že některá prosazovaná ekologická řešení jsou ve skutečnosti pro planetu daleko větší ekologickou zátěží, než ta neekologická.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Zde jsem jednoznačně na Vaší straně. Současná legislativa je pro mne nepochopitelná a vůbec nevím, proč je nastavena tak jak je. Máme osobní zkušenost, kdy 350 slušných občanů bylo neustále terorizováno, uráženo, ponižováno, ohrožováno skupinou asi 10 osob a nikdo to neuměl řešit. To že se někdo neoprávněně pohyboval na Vašem pozemku nebylo zas až tak překvapivé, ale velmi smutné bylo pozorovat co se děje, když někdo nakonec přivolal ty co nás mají podle zákona ochraňovat. Myslím, že ochrana slušných lidí by měla být nejvyšší prioritou našeho zákonodárného systému a to ve všech ohledech.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?