Senátní volby 2020 – Lumír Aschenbrenner

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Stát je zde pro občany a ne naopak. A už vůbec ne proto, aby za jejich peníze konal proti jejich vůli a proti jejich zájmům.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů.  Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

K právu na legální držení zbraně (při zachování stávajících přísných podmínek jejich získání) se stavím kladně a podpořil jsem jej při jednání Senátu opakovaně nejen hlasováním ale i osobním vystoupením na Plénu Senátu 10.6.2.20 : „Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jako neprávník promluvím trošku jednoduššími slovy. Když jsme zde před nějakým časem projednávali tzv. protikuřácký zákon, hlasoval jsem jako nekuřák pro ponechání možnosti kouření v prostorech restaurací, dle uvážení jejich majitele a vlastníka. Kromě toho, že jsem nekuřák, nejsem rovněž majitelem žádné střelné zbraně, přesto budu pro tento návrh hlasovat.

Na téma zbraně, ostatně na jakékoli jiné téma existuje mnoho mnohdy dost protichůdných citátů. Např. jistý zesnulý stařík z ostrova svobody v ještě mladším věku kdysi prohlásil, že demokracie, to je rozdat zbraně lidu. Tak daleko naše demokracie dosud nepokročila, rozdávat zbraně se nechystáme, ale právo vlastnit zbraň bychom našim občanům upírat neměli, protože podle jiného citátu zlého muže se zbraní zastaví jen dobrý muž se zbraní. A abych byl korektní, musím dodat, že i zlou ženu se zbraní zastaví dobrá žena se zbraní. Předložený návrh podpořím.“

Projekt New Green Deal byl pro mě těžko přijatelný už před pandemií koronaviru a jejími ekonomickými důsledky. Natož nyní, kdy bude muset ekonomika našeho státu (i dalších zemí, nejen v rámci EU) na tyto důsledky reagovat.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Problematiku „přiměřené obrany“ formou posílení právního postavení a právní jistoty obránce proti útočníkovi v mezích nutné obrany projednal na svém jednání Senát dne 23.7.2020 a propustil ji do 2 čtení i s mým souhlasem.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Přeji Vám i Vaší Asociaci mnoho úspěchů ve Vaší prospěšné práci.