Senátní volby 2020 – Libor Křenek

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Dnes a denně jsme svědky mizejících svobod jednotlivců. Z doporučení se postupně stávají příkazy a předpisy. Organizace jako OSA, ČT, Člověk v tísni a spousty dalších se postupně stávají těmi, kdo bez jakýchkoliv skrupulí vstupují lidem do životů a z daní nás všech si vytvořili svůj vlastní píseček bez možnosti jakékoliv kontroly.

Samotná EU, která vznikla jako Evropské sdružení uhlí a oceli, a jejíž důvod vzniku bylo zabránění válce, dnes řeší všechno možné jen ne zabránění vzniku ozbrojených konfliktů.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů.  Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Opět další nesmysl z Bruselu. Omezování držení legálně držených zbraní ( těmi kteří si legálně zaplatili a složili zkoušky? ) Kolik z těchto našich obyvatel spáchalo nějakou trestnou činnost? Až na vyjímky nikdo! Trestná činnost je páchána nelegálně drženými zbraněmi. Pokud si chce stát nárokovat právo na ozdravování společnosti, proč nejsou zakázány cigarety a alkohol? Asi proto, že daně z těchto komodit tvoří nemalou část příjmu do státní kasy.

No a New Green Deal? Použiji přirovnání z dílny J.Cimrmana. Jednou přistihli Cimrmana, jak vyfukuje dým ze své lulky do vany naplněné vodou s vidinou, že takto vyrobí zlato. Tato tzv. slepá ulička je i pokus o ozdravení naší země malou skupinkou bláhových lidí.

Největší producenti odpadů USA a Čína se nenechají nijak omezovat a to je fakt. Na to si vzpomenu pokaždé, když se mi papírové brčko přilepí na rty.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Naprostý souhlas rčení můj dům – můj hrad je velmi výstižný.

Stát vybírá daně a je povinen zajistit občanům bezpečí. Bezpečí před kýmkoliv, kdo slušného a poctivého občana ohrožuje a omezuje při nakládání se svým majetkem. Pokud to nedokáže, musí nechat suplovat a strpět toto suplování samotnými občany. Otázkou je zda daně, které tak rád a často vybírá, nejsou využity v rozporu s dobrými mravy na financování nesmyslných projektů a politických neziskovek.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Na Facebooku používám dočasně označení jako Patriot. Patriot je velmi podobný označení Vlastenec. S hrdostí se hlásím ke starému rodu Křenků – portášských velitelů, valašských strážců hranic.

Ve Valašské Bystřici jsou na čestném místě hroby mých předků – před kostelem, který postavili za vlastní peníze na vlastních pozemcích. Lásku k vlasti mi předávali rodiče i dědeček – úspěšný Baťovec a Sokol. Přímo ukázkový příklad sebeobětování pro vlast i „odplatu“  za tuto službu,  jsem měl ve vlastní rodině. Dědečkův bratr Karel Křenek, zahraniční voják, byl ochotný pro svobodu Československa obětovat i svůj život. Bojoval u Tobruku, později sloužil jako stíhací pilot RAF. Po válce jej komunisté odsoudili jako britského špiona k doživotí.

Můj tatínek, jako učitel a maminka jako ředitelka MŠ, se nenechali nikdy zlomit režimem ke vstupu do KSČ. Od žáků svého tatínka jsem byl mnohokrát informován o výuce, která se často nesla v sokolském duchu s příklady prvorepublikové demokracie.

Vzděláním sice strojař, ale vždy trval na čistotě českého jazyka, kultuře vyjadřování, etickém chování a vystupování studentů. Ano jsem patriot, neboť moji předkové vždy patřili mezi vážené osobnosti v kraji. Nezištná pomoc potřebným byla v naší rodině vždy považována za samozřejmost. Naše rodové jméno zdobila úcta k druhým, slušnost, pracovitost, skromnost a pokora.

Význam slova Patriot je velmi podobný označení Vlastenec. V dnešní době bohužel slovo Vlastenec získalo téměř stejný význam jako pravicový extrémista. Protože miluji svou rodnou zem, volím raději přívlastek Patriot.