Senátní volby 2020 – Libor Bláha

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Jednoznačně podporuji udržení a ochranu negativních práv a svobod o tom svědčí i mé vystoupení na demonstaci v Brně ze dne 31.8. 2020, kde je vysvětluji i prozatím jediné legální řešení, toto řešení se netýká jen problematiky roušek, ale platí obecně:

Roušky jako nástroj zotročení?
Na roušky můžeme mít různý názor, to že nám lžou je oč tu běží.
Můj projev ze včerejší demonstrace proti náhubkům a liberalismu v Brně:

Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové

Neustále nás klamou, klame nás vedení našeho státu, klame nás vedení Evropské unie, klamou nás média. Úmyslně nadhodnocují počty zemřelých na Covid-19. Do statistik se započítávají lidé, kteří zemřeli ze zcela jiných důvodů, dokonce v některých případech i oběti autonehod. To je stejné jako by řekli o člověku, kterého zastřelí a zároveň má rýmu, že zemřel na rýmu.

Nutí a především budou nás nutit nosit roušky a dělat celou řadu dalších nesmyslů a experimentů. V jiných státech, například v Chorvatsku povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, tedy například v obchodech nebo na benzínových pumpách, nikdy neskončila a neustále trvá.

Já se ptám, pomohlo to něčemu? Ne, vidíte, že počet nakažených v Chorvatsku i přes povinnost roušky ve vnitřních prostorách, raketově roste, takže se neprokázalo, že jejich nošení nějaký efekt má, je tomu spíše naopak, nošení roušek zdraví škodí, protože jejich nošením vdechujeme spálené produkty svého těla a nemůžeme se imunizovat s okolím, zvyšuje náchylnost k normálním nemocem a to virovým i bakteriovým.

Mediální prostor ovšem nedostávají, nebo jen v minimální míře, odpůrci jejich nošení, ale jen příznivci a šiřitelé strachu mezi lidmi.

Je to stejné. jako když Česká republika vstupovala do Evropské unie, také byl mediální prostor zaplněn pouze příznivci vstupu do EU a odpůrci byli potlačeni, co víc ze státního rozpočtu byly vyčleněny prostředky pouze příznivcům vstupu, zastánci opačného stanoviska nedostali ani korunu. Pro srovnání ve Velké Británii, před vstupem do EU v roce 1973, byly prostředky pro zastánce i odpůrce členství v EU rozděleny 50 na 50 a informace o dění v EU, výhodách a nevýhodách byly plus mínus vyvážené, proto také Velká Británie EU již opustila, protože členství v této neoliberální organizaci je pro občany nevýhodné.

Kdybyste se mě zeptali jak se bránit povinnosti nosit roušky jak se bránit tomuto diktátu a potlačování svobod?

Dokud v České republice nemáme prvky přímé demokracie, tedy především referendum bez vysokého kvóra s možností hlasovat například o vystoupení z Evropské unie a dalších otázkách, které enormně trápí občany České republiky, jsou volby jedinou možností občanů jak dát najevo nespokojenost s vedením státu a s Evropskou unií, proto vás vyzívám, choďte k volbám a volte ty politické subjekty, které hájí vaši svobodu, vaše svobodné rozhodování, spravedlnost a vás normální a běžné občany, kteří hájí zájmy dolních 10 milionů obyvatel České republiky.

Děkuji za pozornost

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Proti těmto Euronesmyslům chci v Senátu bojovat. V současnosti jsou senátorská křesla většinově obsazena nekritickými příznici Evropské unie, je nanejvýš nutné předkádat a obhajovat odlišná stanoviska a to je i jednen z hlavních důvodů proč kandiduji.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Můj dům – můj hrad, to je princip, který hájí hnutí SPD. Navrhujeme novelu trestního zákoníku, která má posílit práva slušných lidí, kteří jsou přepadeni. Chceme posílit institut tzv. nutné obrany, jelikož dnes je stav takový, že napadený člověk je ještě odsouzen za to, že se bránil… Protože to prý bylo podle soudu nepřiměřené… Chráněni zákonem musí být slušní lidé, nikoli gauneři! Následky musí nést agresor, nikoli oběť! Chráníme naši vlast, chráníme české občany, chráníme Vaše rodiny, Vaše domovy, Vaše děti, Vaše přátele a Váš majetek.

Konkrétně navrhujeme vložit nově do trestního zákoníku tuto větu: „O nutnou obranu se naopak jedná, je-li obrana vedena vůči osobě, která neoprávněně vnikla do cizího obydlí za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí nebo překoná-li překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí, pokud takové jednání může vyvolat u obránce oprávněnou obavu z ohrožení života či zdraví jeho nebo jiné přítomné osoby.“

Je skandální, že jsou často trestně stíháni lidé, kteří bránili svůj život, svoji rodinu či svůj majetek, a gauneři se jim často vysmívají. Představte si, že Vám v noci někdo někdo vnikne do bytu či do domu. V ložnici Vám spí manželka, v dětském pokoji Vaše děti. Máte o ně strach. Ale máte i strach o svůj život. Jak můžete vědět, zda má zločinec u sebe pistoli, nůž, páčidlo nebo je „pouze“ přeborník v karate? Jste rozespalý, jste v šoku… Zloděj a potenciální vrah je ve výhodě.

Veškeré riziko a následky svého nezákonného jednání má nést násilník, který se dopouští protizákonného násilného jednání. Tento námi navrhovaný princip také může odstrašit potenciální pachatele. V dnešní době při relativně nízkém riziku si kriminálník řekne, že se mu vlastně nemusí skoro nic stát, ale v okamžiku, kdy posílíme práva slušného člověka, který se brání, si zločinec rozmyslí, zda do bytu či do domu vnikne…

Hlavním principem posílení nutné obrany je poskytnout občanům vyšší míru jistoty a bezpečnosti, aby se nemuseli obávat použít adekvátní nástroje a prostředky, když někdo poruší jejich domovní svobodu, bude se snažit vniknout do jejich obydlí a vyvolá v nich pocit, že pachatel může ohrozit jejich zdraví nebo dokonce život.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Nejdůležitější je v Senátu prosadit zákon o referendu, ve kterém by si mohli občané sami rozhodnout o klíčových problematikách, které je trápí. Než se toto podaří budu prosazovat zájmy běžných poctivých občanů. Za pravdu klidně sám proti všem.