Senátní volby 2020 – Klára Sovová

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Mým cílem je, aby zákony byly jednoduché, snadno vymahatelné a srozumitelné. Aby se pod balastem nejrůznějších snah každého ochránit najednou neobjevil Velký bratr v podobě státu. Ukázalo se při koronavirové krizi, jak snadno lze lidi připravit o jejich práva, jak snadno lze omezit svobodu celého státu. Proto bych ráda bojovala za to, aby se udržel původní koncept lidských práv a svobod, který je neměnný už od Deklarace nezávislosti. Snažit se měnit tato jasná pravidla pokaždé, když se něco stane, mi přijde jako cesta do pekel.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů.  Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Počet regulací a omezení je naprosto nepřijatelný, ráda bych byla jednou z těch, které na nesmyslné regulace budou poukazovat. Žiju v nejpřísněji chráněné přírodní rezervaci a abych mohla přijet ke svému hotelu, musí mi povolení ke vjezdu schvalovat „kdekdo“. Často mluvím o tom, že nestačí koupit si certifikovanou váhu a nechat si ji pravidelně kalibrovat, ještě musíte napsat do zvláštního sešitu, že váha váží dobře. Takových nesmyslů jsou v českém právním řádu tisíce a já proti nim budu bojovat. Co se týče daní, energetické a další soběstačnosti a podobných oblastí, myslím, že bychom si o těchto zásadních otázkách měli rozhodovat sami. Zbrojní směrnice a zákaz olova mi přijdou přehnané.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Jsem držitelkou zbrojního pasu a domnívám se, že naše právní úprava je jedna z nejlepších na světě. Zbraň si může pořídit každý, kdo ji potřebuje, ale zároveň jsou nějaká pravidla. Je základním lidským právem chránit si život a majetek. Myslím, že kdyby se soudci chovali podle tohoto pravidla, zákon by nebyl na překážku. Petici jsem si přečetla a s větší částí argumentů souhlasím, raději než podpis petice bych ráda zvolila cestu rozumné diskuse na půdě Senátu.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Jsem majitelka Luční boudy a právnička, řadu let se při svém podnikání zabývám řešením složitých problémů, kdy se zákony úplně rozcházejí s normálním životem a běžnou praxí. Výklad dělají lidé od stolu bez znalosti, toho, jak normálně věci fungují. Proto kandiduji do Senátu s tím, že chci přinést zdravý rozum a odstranit největší nesmysly a plevel z našeho právního řádu.  Již jsem to mnohokrát prokázala, například při boji proti energetické burze jako nápadu EU v rámci Spolku proti nemravným cenám elektřiny, nebo při úspěšné obhajobě možností pořádat na Luční boudě kulturní akce v uzavřené části boudy.