Senátní volby 2020 – Jiří Vosecký

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Před zvůlí státu také chráním občany a to svojí prací v Senátu. Tolikrát se nám podařilo zastavit zákon, který by měl fatální důsledky na občana.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Jaký mám názor na aktuální návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, spočívající v zakotvení „Práva bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní“?

To je pro mě úplná samozřejmost… Podepsal jsem se pod petici, která tomuto zákonu předcházela. V Senátu jsem hlasoval pro tento ústavní zákon. Pravidelně se scházím s Carlou Čížovou z Ligy Libe a konzultují s ní tuto oblast. Poslední dobou jsem alergický na plošná opatření.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Kolega senátor Hraba přišel se zákonem „Můj dům, můj hrad“, tento zákon podporuji a hlasoval jsem pro něj v prvním čtení v Senátu.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Členům a příznivcům byl chtěl říci, ať přijdou 2. a 3 října k volbám a rozhodnou o své budoucnosti. Pokud máte pochybnosti podívejte se na můj web: www.jirivosecky.cz , kde je přes 100 článků o mé dosavadní práci v Senátu a také podpory od starostů z regionu, kterých je více jak 90%. S trochou nadsázky se dá říci, že mě nepodporují pouze ti starostové, kteří kandidují proti mě 🙂