Senátní volby 2020 – Jiří Landa

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

I pro mě je svoboda základní hodnotou. Práva a povinnosti musí platit pro každého stejně, musí být základem právního státu, o jaký chci v Senátu usilovat. Jakékoliv zvýhodňování všemožných menšin považuji za nepřípustné. Naše občanská práva musí mít přednost před ideologickým výkladem tzv. lidských práv, které jsou často zneužívány různými lidsko právními organizacemi a neziskovkami k zasahování do našich svobod.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Další a další regulace, ať už z národní či bruselské úrovně považuji za nepřípustné zasahování do našich občanských práv a svobod. Záminky na odzbrojení občanů jako je například zákaz olova ve střelách a mnoho dalších směrnic přicházejících z Evropské unie považuji za nehorázné zasahování do vnitřních záležitostí ČR. Obecně platí, že čím více EU tím méně svobody. Zmiňovaný New Green Deal považuji za velmi nebezpečný hazard, kterému bychom se měli vzepřít a nenechat si zelenými fanatiky a bruselskými komisaři zničit naši ekonomiku.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Tuto „castle doctrine“ plně podporuji. Součástí mých programových priorit je i bod „Obrana domova“. Kde mimo jiné uvádím: „Ozbrojený občan je zárukou svobody proti totalitě a proti zločincům všeho druhu“. Považuji za samozřejmé, že občané mají nejen právo držet zbraně pro ochranu svou a svých blízkých, ale také ji použít na obranu svého domova před zločinci, kteří by chtěli proniknout do mého bytu či na můj pozemek. Pokud někdo poruší domovní svobodu, musí počítat s tím, že se setká s tvrdou reakcí.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Mé programové priority, které si můžete přečíst na webu www.landadosenatu.cz jsou postaveny na třech pilířích vlast, řád a svoboda. Požaduji návrat k původnímu projektu evropského společenství jako ryze hospodářského sdružení, v němž se spojují ke vzájemně výhodné spolupráci suverénní národní státy. Z toho vyplývá i důsledná obhajoba národních zájmů a omezení vlivu nařízení bruselské administrativy na náš legislativní proces. České zákony musí být nadřazeny bruselským direktivám. Stát musí mít sílu prosazovat spravedlivý právní řád, kde spořádaní občané budou mít zastání před gaunery všeho druhu. Proto prosazuji vymahatelnost práva a nekompromisní postup proti korupci a kriminalitě. S tím souvisí také zvýšení trestní sazby za zvlášť závažné trestné činy a také snížení trestní odpovědnosti mladistvých na hranici 14 let, které prosazuji stejně jako zrušení zákona o zákazu zveřejňování identity mladistvých pachatelů trestných činů a zefektivnění boje proti kriminalitě cizích státních příslušníků na našem území.

Důležitou součástí obrany naší země je také radikální omezení imigrace do ČR. Migrační krize, která zachvátila před pěti lety Evropu se může kdykoli vrátit, musíme tedy být připraveni ji efektivně čelit, neboť migrace má potenciál stát se pro evropské národy a mezi nimi i pro naši kulturu, bezpečnost a budoucnost našich dětí obrovským problémem. Nekritická otevřenost masové nelegální imigraci, jak ji vidíme u Evropské unie a našich „sluníčkářů“ přináší kromě hrozeb bezpečnostních, zdravotních a dalších, také nebezpečí úpadku veřejné autority a vypuknutí společenského chaosu. Kdyby měla Česká republika pojmout obdobný příliv imigrantů jako naši západní sousedé, znamenalo by to životní ohrožení kultury, jazyka a fyzické existence českého národa. Tomu se budu snažit všemi prostředky zabránit.