Senátní volby 2020 – Jiří Kadeřávek

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Nebudu se vyhýbat odpovědím. Považuji se spíše za pacifistu, zbraň (ke které je nutný zbrojní průkaz) jsem nikdy nevlastnil, s chováním držitelů zbraní mám špatné zkušenosti, zejména s potřebou vymáhat si převahu ostentativní demonstrací držení zbraně. Z toho vyplývá mé přesvědčení, že vyzbrojování obyvatel plošně není nutné a spíše vnáší do naší společnosti rizika.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů.  Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Co se týče Green Deal, jednoznačně podporuji, vnímám jej jako příležitost podílet se na rozvoji čistých ekologických technologií, které prostě jednoho dne nutně musí fosilní technologie nahradit. Proto mám na domě FVE elektrárnu a v garáži elektromobil. V tuto chvíli již vnímám FVE ve spojení s bateriovým úložištěm elektromobilu jako ekonomicky výhodnou technologii.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

„Castle doctrine“ paušálně dekriminalizující vlastníka nemovitosti podle mého do naší kultury nepatří, nicméně souhlasím s posílením postavení obětí před pachateli vloupání a krádeží. Není správné, aby se obrana majetku či života, která je sama o sobě traumatem, stala důvodem dalších životním komplikací a potahování po soudech.

Snížení obsahu olova v nábojích nepovažuji za nutné, daleko více by mne uklidnilo, pokud bych si mohl být jist, že držitelé zbraní jsou psychicky vyrovnaní lidé, bez závislosti na alkoholu nebo jiných drogách. Že to jsou lidé, kteří chrání nejen svůj milión v kufříku, ale zejména své blízké (ženu a děti v rodinných domech atp.). Pak dokáži držení zbraně tolerovat a chápat.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?