Senátní volby 2020 – Jaroslav Vomáčka

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Slovo svoboda má hluboký a konkrétní obsah a je pro mne bytostní základní životní potřebou, ať už jde o svobodu slova, shromažďování a další svobody zde nevyjmenované.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Regulace státem a Evropskou unií omezují svobodu, soudím, že jich je příliš mnoho. Některé jsou ale smysluplné, zejmena pak pokud např. chrání zdraví a třeba i svobodu druhých. Je třeba regulace pečlivě měřit a zvažovat. Každé pro a proti pečlivě posoudit a i to je role senátora

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Právo hájit své obydlí je přesně ta problematika, která vyžaduje velmi pečlivou analýzu každého slova v zákonu. Jde o kontraverzní téma plné nástrah.  Jen velmi obecně jsme spíše pro právo se hajit, vyžaduje to ale hlubší zamyšlení.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Díky za Vaše aktivity, vítám i citát v záhlaví Vašeho dotazníku jsem s ním v souznění.