Senátní volby 2020 – Jana Drejslová

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

 • Jsem pro zachování demokratického státu
 • Jsem pro dodržování lidských práv
 • Je nutné usilovat o svobodu občana (i když každý si představuje své svobody jinak) a každá forma státu bude nějakým způsobem omezovat svobodu každého člověka
 • Bez pravidel by byla anarchie
 • Lidé by si měli být uvědomovat nejenom svá práva, ale i povinnosti

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů.  Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

 • Jsme suverénním státem a tak by to mělo zůstat
 • Jsem pro vzájemnou pomoc mezi státy EU
 • Nesouhlasím se zásahy EU do suverenity státu (legislativa)
 • To už jsme v historii zažili (40 let komunistické okupace), eurookupace se mi nelíbí!
 • Původní organizace, které předcházely vzniku EHS nebo EU byly hospodářské!!! A mělo by to tak i zůstat

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

 • Jsem jednoznačně proto, aby slušný člověk dbalý zákonů měl právo chránit život svůj, své rodiny a svůj majetek a bránit se proti lidem, kteří do bytu či domu vniknout násilím
 • Jsem proto, aby slušný člověk měl větší právní ochranu, než člověk, který zákonů nedbá
 • Jsem pro adekvátní trest pro těžké zločiny, jako je např. vražda nebo násilí na dětech

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?