Senátní volby 2020 – Ivo Trešl

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Domnívám se, že stát , ale nejen stát, ale i samosprávy ( kraje, obce) mají občanům především sloužit a ne překážet, proto jsem pro jakoukoliv ochranu a obranu obyčejného občana před Vámi zmiňovanou zvůlí státu.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Jsem jednoznačně proevropský. Domnívám se, že členství v EU má pro ČR více výhod než nevýhod. Nicméně, se domnívám, že EU by měla rozhodovat o zásadních věcech, ve kterých je nezastupitelná, jako je obrana, bezpečnost, zahraniční politika na ven EU, obchod. Ostatní záležitosti a lokální specifika by měly být ponechány v pravomocích jednotlivých členských států .

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Souhlasím, že je třeba posílit právní ochranu občana bránící své zdraví, život nebo majetek, či život někoho jiného. Proto podpořím jakýkoliv seriózní návrh, který tomuto pomůže.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Jsem lékař, proto je mojí prioritní snahou usilovat za co nejlepší dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro všechny občany a zároveň i o kvalitní a dostupnou následnou péči.