Senátní volby 2020 – Filip Smoljak

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Především bych rád podotknul, že v obecné rovině ochrany práv a svobod člověka před zvůlí státu jsem vyznavačem radikální reformy justičního systému u nás. Setkávám se s tolika podovody a znaky klientelismu jak u orgánů činných v trestním řízení, či přímo u soudů, že nevidím jinou cestu, než systém totálně reformovat. Naapříklad  je zcela nezbytné zrušit Vrchní soudy a dát konečně logiku jak soudní struktuře, tak na ni navázané struktuře státních zastupitelství. Dalším bodem je zvýšená kontrola odpovědnost osob podílejících se na tzv. umělé latenci kriminality. Pokud ale vaše otázka míří speciálně k uvolnění práva nosit, případně použít zbraň, třeba i proti zvůli státní moci, takhle daleko bych nešel….

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Bohužel v tomto směru nemám potřebné informace, pokládejte můj názor za nekvalifikovaný a neutrální. Musím se přiznat, že nemám názor na všechno.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Opět s vámi souhlasím v obecnější rovině. Ohrožený občan nejrůznější násilnou trestnou činností (nezákonné vniknutí do jeho obydlí nevyjímaje), ale i trestnou činností hospodářské povahy, je zpravidla v nevýhodnějším právním postavení, než pachatel. Mám osobní zkušenost s tím, že jsem byl nucen dokazovat policii to, co se nestalo (což se samozřejmě prokázat nedá), vysvětlovat smysl ustanovení v trestním zákoníku (neboť vyšetřovatel je zcela nekompetentní, za to velice arograntní) a opakovaně jsem se nemohl dopídit vysvětlení proč policejní orgán to či ono trestní oznámení odložil (informace jsou před poškozeným utajovány, zatímco pachateli se o podezřeních vůči němu vznesených řekne všechno).

Pokud vaše otázka směřuje speciálně k problematice neoprávněného vniknutí do soukromého obydlí, nemám relevantní data, ale na zákaldě informací z otevřených zdrojů soudím, že z heldiska četnosti trápí trestněprávní praxi jiný typ kriminality, a to jsou sofistikované podvody, manipulace s dotacemi, nebo například problematika patentového a autorského práva. Mám osobní zkušenost ve vlastní rodině, kdy můj otec byl několik desítek let okrádán a podváděn v rozsahu desítek milionů korun a spravedlnosti se člověk nedovolá, protože česká společnost je zfanatizovaná kultem morálních pseudoautorit, které raději nebudu jmenovat…

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Rád bych doporučil všem ochráncům svobod a práv člověka, aby se zaměřili na nejožehavější problematiku, kterou podle mne není omezení obsahu olova ve střelách, ale bezbřehá korupce orgánů státní moci, justice a kvalitními zbraněmi i střelami ozbrojených policistů 🙂