Senátní volby 2020 – Dominik Hanko

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Co se týká prvního dotazu tak mohu říct, že kandiduji za hnutí Svoboda a přímá demokracie. Svoboda občana, jeho názor a hlas by měl být vyslyšen, proto jsem zastáncem přímé demokracie – referenda.

I přesto, že kandiduji do Senátu, považuji tuto instituci za nadbytečnou a budu prosazovat jeho zrušení. Pokud se stanu senátorem navrhnu jeho zrušení.

V poslední době se neustále zvyšuje počet regulací přicházejích ať již z úrovně ČR tak i z úrovně EU. Jednou z nich je i snaha o omezení/zákaz olova ve střelách, který spolu se „směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017“ dále komplikuje právo občana na legální držení zbraně.

Tento plánovaný zákaz je jen jedním z příkladů trendu v EU rozhodovat o většině záležitostí z „centra“ a umenšovat tak vliv občanů našeho státu a jimi demokraticky volených poslanců a senátorů na legislativu platnou v ČR, obecně pod heslem „více EU“ a znamenající větší integraci. Dalším, obecnějším příkladem je „New Green Deal“, který může mít v současné podobě devastující účinky na ekonomiku a životní úroveň občanů.  Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Nejsem zastáncem EU, jsem proti diktátu EU a jsem pro vystoupení z EU. EU je nedemokratický projekt a vysává českou ekonomiku. ČR by se měla stávat soběstačnou zemí a neskákat západu do zadnice.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal, a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.

Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí, úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Jak víte, hnutí SPD je předkladatelem zákona „Můj dům, můj hrad“ který posiluje právo nutné obrany ve prospěch občana, který brání svůj majetek, život nebo zdraví ve svém obydlí.

Sám s tímto naprosto souhlasím a zastávám názor, že kdyby tam ten násilník, zloděj nebyl tak se mu to nestalo. Tudíž pokud se k někomu vloupe do obydlí, jsem pro maximální ochranu a maximální práva občana hájící své obydlí.

Co dalšího byste ráda/rád o svém programu a cílech členům a příznivcům naší Asociace sdělil/a?

Myslím si, že hnutí SPD je ta nejlepší volba pro zlepšení situace ve státě. SPD je vlastenecké hnutí, které chce, aby byl slušný, pracovitý člověk na 1. místě a zároveň chceme podpořit pracující rodiny s dětmi.

Na závěr bych Vás a Vaše členy poprosil o podporu v nastávajících krajských a senátních volbách a přeji, ať se vám ve všem daří.