Senátní volby 2018 – Zdeněk Hraba

Na jednotlivé otázky neodpověděl

Já osobně zastávám názor, že omezování práva držet zbraň je omezováním svobody jednotlivce a nepřípustně limituje možnost se bránit. Bránit jak život, tak majetek.

K Vámi položeným otázkám se rád vyjádřím obšírněji, ale bohužel nemám nyní dost časového prostoru. Nicméně posílení práva napadeného podle „castle doctrine“ považuji za žádoucí.