Senátní volby 2018 – Zbyněk Fojtíček

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Ochrana slušného občana je povinnost státu, protože je součástí státního bohatství. Občan by měl mít volbu ochrany pokud mají obavu o svoji rodinu, zdraví, život, majetek a to za  předpokladu dodržování všech právních norem vázajících se na problematiku držení zbraní a jejich používání.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazovala?

Ze svých hodnot a zásad v tomto případě bychom neměli polevovat. EU je v současné době instituce, která potřebuje celkovou rekonstrukci a to včetně pohledu na problematiku držení a používání zbraní. Myslím si, že náš zákon o nošení zbraní je vcelku dobře propracován a není třeba na něm nic měnit. Sám jsem byl držitelem střelné zbraně a přísnost tohoto zákona mě odradila držet zbraň, proto jsem zbrojní průkaz zrušil. Tím nechci říct, aby se zákon zmírnil, ale ani zpřísnil. Jak jsem uvedl dle mého názoru je dostačující a s možným zpřísněním by docházelo jen k většímu počtu nelegálně držených zbraní. Tento nešvar však nelze stoprocentně vymýtit a nevyřeší ho žádný zákon. Ochrana všeho co jsem uvedl v první otázce, by mělo být součástí ústavního pořádku už proto, že majetek, zdraví, život tvoří celek, tedy společnost, stát, a to musí být chráněno zákonem. Je to naše bohatství.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku. (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Jako bývalý policista jsem s neštěstím lidí, kteří neměli možnost vlastní obrany před agresorem, či byli odsouzeni za nepřiměřenou obranu, přicházel do styku. Proto bych úpravu právního řádu podporoval ve prospěch občanů podporoval.

Co dalšího byste ráda členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Jako občan České republiky, kterému záleží na vývoji naší společnosti, přeji všem občanům šťastnou a rozvážnou volbu do komunálních i senátních voleb a věřím, že naše společnost na to ještě není tak špatně, aby se nepostavila populismu, falši, zlu a společně dáme zelenou slušnosti a prosperitě.