Senátní volby 2018 – Vlastimil Kupka

Děkuji Vám za zájem o mé názory na vámi položené otázky. Pokusím se na ně odpovědět.

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

V tomto jsem s Vámi úplně za jedno. Divím se, že naší poslanci nejsou schopni převzít zákonné normy z jiných států, kde tento problém je vyřešen. My si stále nalhaváme, že ochrana občanů za pomoci policie a armády je dostatěčná. Možná ochrana státu, ale kde je ochrana jednotlivce, jeho blízkých a majetků.V tomto plně souhlasím, že každá obrana je přiměřená v okamžiku kdy jsem napaden. Ať už se jedná o fyzickou obranu nebo mechanickou(různé zábrany proti vniknutí apod.).

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Právo na držení zbraně dle naší legislativy je myslím dostatečně ošetřeno proti jeho zneuživání. Tím chci říct, že souhlasím s držením zbraní pro občany, kteří jsou k tomu dostatečně odborně, zdravotně a psychicky zdatní. K EU mi dovolte citaci z jednoho článku:

Celá EU je infikováná multikulturalizmem,potlačováním zběsilé migrace, islamizace,genderizmu a jiných zvrácených ideologiii. Vůbec nezastupuje obyvatele členských států EU, jejích přání, životní styl, náboženství, kultůru, zvyky a tradice.

Můj osobní názor, kterým se nijak netajím je, že EU je největším neštestím, které postihlo Evropu od poslední světové války. EU je nereformovatelná, protože na každé provni sedí a každou oblast ovládají stejně zvrácení lidé, kteří se snaží o totéž – likvidaci součastné podoby Evropy. EU by měla pouze doporučovat státům normy a zákony. Jejích přijetí má být v kompetenci národních parlamentů.

Mů názor na vtělení práva držet zbraň do ústavy ČR. Plně s tím to souhlasím.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Na tuto otázku jsem v podstatě odpověděl v předchozím. Já jsem rovněž přesvědčen, že osoba a soukromý majetek je nedotknutelný a já mám právo se bránit proti nelegálnímu narušiteli mého soukromí všemi dostupnými prostředky bez postihu. Bohužel, zločinec v našem právním řádu je oproti postiženému zvýhodněn a to by se mělo změnit.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

PRád bych vám poděkoval za zájem o mé názory a popřál Vám mnoho úspěchu ve vaší činnosti. Pokud bych mohl svým zvolením dosáhnout toho, že jako senátor má přístup ke schvalování legislativy, určitě bych tyto své názory prosazoval.