Senátní volby 2018 – Vladimír Tancík

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Ochrana práv a svobod občanů, obcí a měst je jedním ze stěžejních důvodů, proč do senátních voleb jdu. Jsem touto aktivitou znám v legislativní komisi Svazu měst a obcí a možná účast v Senátu mi pomůže prosazovat ochranu občanů a municipalit. Je třeba zastavit zvůli státního aparátu a despotických politiků ku prospěchu země.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Jako bývalý voják z povolání, aktivní myslivec a zastánce branné výchovy ve školách podporuji aktivity vedoucí k zachování současného legislativního stavu. S hloupým postupem Evropského parlamentu a Rady Evropy nesouhlasím. Nic neřeší, a naopak nás, své občany vystavuje dalším rizikům, ale on je to problém v širších souvislostech. Toto je vůči občanům, držitelům zbraní šikana.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Máte mou plnou podporu při ochraně života, zdraví a majetku. Pokud je to ještě navíc na mém pozemku, pak je jakákoli obrana přiměřená, nejde-li o dítě. Kdo ke mně jde na návštěvu v přátelském duchu, jde dveřmi a je vítán. Kdo leze přes plot, je úhlavní nepřítel a musí s ním být podle toho jednáno. To se týká mého pozemku i mé země. Kdo jde bez pozvání a lesem, nepřichází v dobrém.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Přeji členům Vaší Asociace, aby jim vydržela aktivita, chuť do práce, byť to je a bude těžké. Člověk je tvor biologické podstaty a boj o prostor je přirozený. Nenechejme si svůj prostor a hodnoty brát EU, ale ani našimi vlastními politiky.