Senátní volby 2018 – Terezie Radoměřská

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku? 
 
Jako konzervativně smýšlející člověk mám za to, že čím méně stát zasahuje do lidského života, tím lépe. Nicméně složitost soužití ve státním organismu vyžaduje korektivy, které zákon poskytuje. Čím vyspělejší, kultivovanější společnost, tím méně zákonů potřebuje. 
 
Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí „Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU“, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazovala? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR? 
 
Sama jsem držitelkou zbraně a považuji naši národní normu upravující vlastnictví a nošení zbraně za velmi kvalitní a relativně přísnou. Implementace Vámi zmiňované směrnice je byla provázena mnoha výhradami včetně té, že to nejsou legálně držené zbraně, jimiž se páchá trestná činnost či teroristické útoky. Tento názor ale nenašel podporu, proto směrnice bude vztažena i na nás. Záleží na schopnosti naší vlády vyjednat případné výjimky. Avšak v této věci jsem vcelku skeptická, protože vláda v této oblasti není ani příliš aktivní ani příliš úspěšná. Záměr vtělit právo držet zbraň přímo do Ústavy je v celku jednoduchá cesta, jak se implementaci vyhnout. Protože však jsem, jak výše řečeno, odpůrcem rozkošatělého a zbytnělého právního prostředí, považuji zařazení takovéto nižší legislativní normy do Ústavy za nelogické.
 
V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku. (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku? 
 
Jsem zajisté přesvědčena, že každý člověk má právo bránit sebe, své blízké i svůj majetek, proti osobám, které se chovají nelegálním způsobem. Nicméně míra obrany je věc mimořádně důležitá. Míru užité obrany zpravidla hodnotí nezávislý soud, který jistě vezme v potaz situaci, v níž ke konfliktu došlo. V zásadě je ale třeba říci, že pokud jsme jako společnost delegovali zajišťování bezpečnosti státním složkám, tedy v tomto případě policii, nemyslím si, že je možné z tohoto nesystémově vytrhnout ochranu domu, zahrady a podobně.
 
Co dalšího byste ráda členům a příznivcům naší Asociace sdělila? 

Ráda bych členům a příznivcům Vaší asociace poděkovala za jejich společenské angažmá. Jako součást občanské společnosti jsou nejdůležitějším kořenem politiky, neboli jak říkám, bez občanské společnosti je politik k ničemu. Mé názory najdete na www.radomerska.cz, nebo na mé FB stránce https://www.facebook.com/TerezieRadomerska/