Senátní volby 2018 – Štěpán Tampír

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občanapřed občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Mým přáním je žít ve svobodné a suverénní zemi, spravované státem, který chová úctu ke svým občanům, k jejich životu, majetku, svobodě a osobní odpovědnosti. Proto vidím ochranu a udržení negativních práv a svobod jako nezbytnost pro zachování svéprávné a sebevědomé společnosti. V tom jsme v jednoznačné shodě.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí „Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU“, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Směrnice, která omezuje práva zákonadbalých občanů je neuvěřitelně hloupá a krátkozraká. Svobodní, stejně jako já, si dlouhodobě myslí, že spořádaný ozbrojený občan je nejen zárukou většího bezpečí v ulicích, ale i pojistkou proti zvůli státní moci, když selže a začne pošlapávat principy svobodného a demokratického státu.
Senát musí hájit jen a pouze zájmy a práva českých občanů, proto jako senátor chci omezit a ideálně zrušit implementaci této směrnice do českého práva. Trvám i na tom, aby si Česká republika vyjednala trvalé výjimky z obdobných směrnic a nařízení.
V Senátu se budu snažit o prosazení a zjednodušení legislativy, která je díky své komplikovanosti absolutně nepřehledná, ale pokud by se nenašel jiný prostředek, jak zastavit implementaci unijní protizbraňové směrnice, pak bych vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy podpořil.
V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně
vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku. (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?
Jednoznačně podporuji aplikaci „castle doctrine“ („Můj dům, můj hrad“) do českého práva. Obránce musí mít oporu v právu, nikoliv útočník.
Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?
Rád bych Asociaci poděkoval za práci, kterou v této oblasti vykonává. Sám jsem držitelem zbrojního průkazu a plně si uvědomuji vážnost současné situace. Svou prací v Senátu chci chránit národní zájmy a aktivně vystupovat proti postupné ztrátě suverenity a osobních svobod.