Senátní volby 2018 – Stanislav Balík

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

V současné době jsme svědky omezování svobody občanů. Sám jsem se stal obětí tohoto omezování v podobě cenzury na internetu. Svoboda projevu by měla být základní svobodou, ale bohužel jsme svědky stálého omezování naší svobody. Byrokratické struktury státu místo služby občanům se začínají zaměřovat na jejich šikanování. Je třeba bojovat za naše svobody a zejména proti pokrytecké politické korektnosti, která se snaží cenzurovat témata, která jsou skutečně důležitá pro přežití našeho národa v budoucích generacích.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Jsem proti všem snahám EU omezovat naši suverenitu. Zákon o držení zbraní je jasným důkazem snahy EU omezovat práva a svobody občanů. Jsem důrazně pro právo občanů na držení zbraně v kontextu stále se zhoršující bezpečnosti v Evropě. V senátu bych kladl důraz na bezpečnost a suverenitu naší země. Byl bych proti všem snahám vnutit nám legislativu, která je proti našim bytostným zájmům. Do ústavy by mělo být zakotveno právo občanů na držení zbraně. K těmto krokům je však třeba získat podporu lidí.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Ten kdo je napaden by měl mít právo se bránit. Týká se to také vniknutí do domu kdy majitel brání svůj majetek. Jsem přesvědčen o tom, že bychom měli přistoupit ke změně naší legislativy, která by chránila napadené a ne útočníky.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Jsem přesvědčen o tom, že vaše asociace rozvíjí aktivity, které se ubírají správným směrem. V současné době stát omezuje svobody občanů pod tlakem EU a zároveň se zhoršuje bezpečnostní situace v Evropě. V politice je nutné prosazovat principy, které jsou posláním vaší asociaci a proto vám přeji mnoho zdaru při jejich naplňování.