Senátní volby 2018 – Roman Šemík

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Svobodu volby považuji za jednu z nejdůležitějších práv občana. Toto i další práva daná ústavou musí stát ctít a nesnažit se z nich ukrajovat. S každým novým zákonem pečlivě zvažujme, zda do těchto práv nezasahujeme.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Směrnice přijatá Evropským parlamentem musí být implementovaná v každém členském státě. Při tom lze uplatnit určité výjimky a přijmout vlastní úpravu. Nebudeme-li papežštější než papež, jak se v nemálo případech v minulosti stávalo, nemusí být dopad směrnice pro naše držitele zbraní tak tvrdý, jak se obáváte. Vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy nepovažuji za vhodné.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Obrana nesmí být „zcela zjevně nepřiměřená“. Institut nutné obrany nezná pojem „přiměřená obrana“. Stávajicí úprava je dostatečná. Důležitá je však aplikace soudy. Pokud se justice zaměří na přípravu kvalitních, vzdělaných, odpovědných soudců, nemusíme zákon měnit.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?