Senátní volby 2018 – Richard Zemánek

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Budu upřímný. O této problematice jsem neslyšel. Uznávám, že někdy státní mašinerie může některé občany krátit na jejich právech. V tomto případě bych se obrátil na ombudsmana.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazovala?

Myslím si, že naše česká legislativa problematiku držení zbraně ošetřuje VELMI dobře a tudíž zatím nebyl, není a nebude důvod ji měnit. A to ani žádnou směrnicí EU.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku. (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Myslím, že i na toto náš právní řád pamatuje ať už zákonem o přiměřené obraně nebo nedotknutelností soukromého majetku atd.

Co dalšího byste ráda členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Chci vás pozvat k volbám. Je to ten nejzákladnější prostředek, jak ovlivňovat věci veřejné.