Senátní volby 2018 – Richard Novák

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Myslím, že nejlépe vám odpovím tímto odkazem :

https://blog.idnes.cz/blog.aspx?u=novakrichard

Několik let se sám snažím obhajovat lidi, kteří jsou postavení před soud jako obžalované osoby ze spáchání i těch nejzávažnějších trestních deliktů násilné povahy.

Jsem toho názoru, že člověk by neměl brát automaticky právo do svých rukou, ale pokud někdo poruší vaše teritorium – zaútočí na vás fyzicky, vstoupí na cizí pozemek, do cizího domu – zákonitě musí počítat s tím, že může být proti němu použit takový prostředek ochrany, který pro něj může znamenat i ohrožení na jeho životě.

Vycházím ze zásady : Nikdo nemá právo na vás zaútočit, napadnout Vás, a musí počítat již předem s obranou, tedy mám na mysli účinnou obranou a to včetně možnosti použití zbraně.

Za zbraň považuji i střelnou zbraň. Výzvu, aby zanechala osoba porušování zákona a varování , že použijete zbraň bych naprostro minimalizoval až úplně vypustil. Jen ať se lidé naučí respektovat zákony a především vlastnictví .

Moje dosavadní činnost je snahou o značný posun vpřed v možnosti použití zbraně, co je a co není nutná obrana. Mé dvě kauzy původně vražd, poté uznána nutná obrana a zproštění viny, se dostaly do osnov trestního práva i na vysokých školách .

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Jednoznaně jsem pro ústavní právo vlastnit zbraň . Mimo advokacie se zabývám myslivostí, patříme s rodinou k polsedním zbrojovákům v Brně, s mým otcem jsme vyráběli revolvery KORA a ke zbraním jednak mám úctu z důvodu preciznosti a přesnosti jejich provedení ve spojení s umem našich lidí je vyrábět a také jsem přesvědčen, že zbraně v rukou člověka, který splňuje přísné požadavky zákona o zbraních a střelivu, zákona o myslivosti, nijak nepředstavují žádné bezpečnostní riziko, ale právě naopak. Naší poslanci by neměli přijmout omezující směšrnici EU týkající se zbraní. Bez jakékoli diskuse odmítám omezení a naopak bych posílil okruh činností, kde by lidé mohli se naučit a trénovat používání zbraní. Např sportovní střelba má u nás letitou a slavmou tradici, máme mnoho olympijských vítězů a mistrů světa, a omezování v této oblasti je nejen špatným krokem ale považuji to za součást špatné politiky EU vedoucí k omezování bránit se proti případným teroristickým a dalším útokům včetně kriminálních živlů.

Navíc ,kde tě neochrání stát, máš právo se bránit sám.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

V mé práci i jako občan aktivně vystupuji pro rozšíření nutné obrany v českém trestním právu. Moje předchozí odpověď se tedy vztahuje i na tuto otázku.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Budu nadále vystupovat proti omezování občanských svobod, proti omezování mopžnosti držení zbraní a logicky jsem připraven nadále pomáhat lidem a aktivitám jako je ta vaše.