Senátní volby 2018 – Radek Henner

Dobrý den.
Potěšilo mě, že máte zájem o moje názory na některé věci, které formulujete ve svých otázkách.
Z důvodu časového zaneprázdnění budu velmi stručný. Až toto pomine, jsem připraven se s Vámi sejít, a probrat celou oblast obrany a bezpečnosti podrobně. I mě zajímají Vaše názory a pohled na tuto oblast. Určitě najdeme společnou řeč na mnoho věcí.
Než začnu odpovídat na Vaše otázky, tak bych chtěl předeslat, že mým hlavním úkolem je naprostá změna pohledu u občanů a odpovědných(„bojících“) se politiků na obranyschopnost a bezpečnost naší země a nastavit tak nový systém, založený na podílu všech občanů bránit tuto zemi.

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Souhlasím s Vámi, že se postupně omezují práva občanů v mnoha oblastech života. Stáváme se zaškatulkovaní“roboti. V této oblasti bych s Vámi rád spolupracoval.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Jsem držitelem zbrojního průkazu. Nesouhlasím s tím co prosazuje EU. Do Ústavy ČR bych tuto záležitost vložil jako balíček s ostatními úpravami. Je to složitý a finančně náročná proces. Domnívám se, že současná legislativa je dostačující, aby lidé mohli získat zbrojní průkaz. Jenom bych změnil stať ohledně možnosti použití zbraně. Také bych počítal s podmínkou, aby občan získal zbrojní průkaz až potom, co absolvuje vojenský výcvik „kurz“ v délce 8 až 12 týdnů.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Pokud by byl domov chráněn jasně formulovaným zařízením uveřejněným v zákoně, které informuje narušitele o tom, kde jsou jeho hranice(např.plot), měla by být možnost každého občana použít všechny dostupné prostředky, včetně psa chránit svůj majetek. Zde by neměla být řešena přiměřenost obrany. S tím souhlasím, a kdybych byl zvolen, tak to bude jedna z věcí, které bych chtěl změnit. Avšak by bylo nutné vyřešit problém dětí a osob se zdravotním omezením.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Rád bych Vašim členům a příznivcům vzkázal. Je toho hodně, co se musí změnit ve prospěch bezpečnosti naší země a tím i občanů . Ale je to moje hlavní téma, proč kandiduji do Senátu PČR. Pojďme do toho společně, a zkusme vymazat manko v obraně a bezpečnosti z posledních desetiletí. Přestaňme pořád o tom polemizovat, pojďme konat. Já jsem připraven využít více jak třicetileté zkušenosti z této oblasti k tomu, abychom sice začali pozdě, ale už konečně začali.
Pokud by jste chtěl, některé otázky řešit podrobněji, napište. Rád si vyslechnu Vaše názory, a rád sdělím svůj pohled na tak důležité otázky života našich obyvatel.