Senátní volby 2018 – Petr Petržílek

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?
Obranu svobody a ostaních lidských práv musí hájit především stát, zejména jeho ozbrojené složky. Selže-li stát, plně respektuji ústavou zaručený princip a právo na tzv. „občanskou neposlušnost“. V mezích tohoto práva nemám proti Vámi definovanému cíli žádné námitky.
Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí „Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU“, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?
Dle mého názoru je naše legislativa naprosto dostačující a jako senátor jsem připraven ji hájit před dezinterpretací uvedené směrnice ze strany EK. Za zákonem stanovených podmínek nemám nic proti případnému doplnění ústavního práva na držení zbraně.
V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku. (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Mám za to, že judikatura by se měla vyvinout k vyšší ochraně (nutných) obránců svého života a majetku. Legislativní úpravu považuji za dostatečnou.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Odpovím citátem jednoho osvíceného amerického prezidenta: „Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.“ Benjamin Franklin