Senátní volby 2018 – Petr Michek

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Udržení negativních práv a svobod je v každé zdravé společnosti nezbytné.  V současné době jsme svědky snahy o neustálé ,,odkrajování z koláče‘‘ našich práv a svobod. V případě, že bych se stal senátorem bych se chtěl zasadit o to, aby byla regulace těchto svobod omezena  pouze na aktivity nezbytně nutné a aby stát neuplatňoval  zbytečnou a nadměrnou zvůli. Bohužel býváme svědky toho, že některé zásahy jsou zbytečné a nesmyslné.  Takovéto zásahy kategoricky odmítám. Především se jedná o nesmyslná nařízení ze strany Evropské unie, která představují  regulaci či omezování běžného občanského života nás všech.  Jako nezávislý kandidát nejsem odpovědný žádným „vyšším orgánům“,  ale jsem zodpovědný pouze občanům této země.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Vzhledem k tomu, že se blíží senátní volby bych v první řadě doporučoval pečlivě vybírat kandidáty, kteří mají k této problematice blízko. Mnozí kandidáti se sice v rámci předvolební kampaně rádi vyfotografují se zbraní, ve skutečnosti však třeba vůbec ani neví jaký je rozdíl mezi zbrojním průkazem a zbrojním pasem. Nebo nedokážou popsat rozdíl mezi samonabíjecí puškou a samopalem.  Já sám jsem držitelem zbrojního průkazu již od roku 94, (skupiny A,B,C,E) a ve svém volném čase (přiznávám, že ho není mnoho) se věnuji přípravě žadatelů ke zkouškám odborné způsobilosti.

Nikdy nesmíme dopustit abychom opět byli masově odzbrojeni jako v dobách nacistického či komunistického režimu. Každá diktatura vždy začíná tím, že nejprve odzbrojí své vlastní občany. Za hitlerovského Německa bylo dokonce civilní držení zbraní trestáno smrtí.

Z historie je známo, že lidé, kteří si nepamatují minulost, jsou odsouzeni ji opakovat. V případě toho nejhoršího scénáře odzbrojování Evropskou unii bych oficiálně lidi vyzval k občanské neposlušnosti.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Nemyslím si, že je občan v ,,nevýhodě‘‘  proti osobám, kteří vniknou do jeho domu.  Domnívám se, že takovéto situace lze vyřešit v rámci zákona.  Adekvátní řešení těchto situací však vyžaduje hlubší zájem držitele ZP o danou problematiku. V ČR existuje mnoho kvalifikovaných instruktorů a firem, které své klienty na takovéto situace připravují. Jako příklad mohu uvést například Akademii Aegis vedenou Alešem Vondráčkem a Martinem Hradeckým. Tyto kurzy nepochybně poskytnou účastníkům nejkomplexnější civilně-střelecko-obrannou přípravu.  Je zapotřebí pouze investovat svůj čas a peníze. Jsem přesvědčen o tom, že investice do vzdělání na ochranu života patří do těch nejvýhodnějších osobních investic.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Vaší asociaci a vašim podporovatelům bych chtěl především poděkovat za aktivitu, které se věnujete. Možnost legálního držení zbraní nám, občanům České republiky, mohou závidět lidé nejenom v Evropě, ale i na celém světě.  Na jedné straně máme velice málo početnou armádu s počtem cca 20 tisíc zaměstnanců, a z toho je pouze asi 5000 opravdu bojeschopných vojáků. Na druhé straně tady máme cca 350 tisíc držitelů zbraní, kteří legálně drží asi 800 tisíc zbraní.

Podle mého názoru tito lidé zvyšují nejen bezpečnosti vlastní a svého okolí, ale představují také mohutný pilíř obranyschopnosti naší země.