Senátní volby 2018 – Petr Hannig

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Jak je známo, nejenom při své prezidentské kampani jsem zdůrazňoval, že svoboda slova je jednou z nejdůležitějších svobod, které máme. Je formálně zakotvena v Základní listině práv a svobod, která je součástí naší Ústavy.

Jenomže různé zákony, do našeho zákonodárství přijaté během posledních let, svobodu slova prakticky anulují. Já jsem pro naprostou svobodu slova, tak jak je vnímána třeba v USA, kde je včleněna do Ústavy dodatkem. Bohužel v naší zemi svoboda slova neexistuje. Proto jsem navštěvoval a navštěvuji soudní jednání proti Adamu Benjaminu Bartošovi, předsedovi Národní demokracie, který byl odsouzen za slova, vyřčená a napsaná, byly mu zabaveny knížky, které napsal, počítač a dokonce autorská práva
k těmto knížkám (neuvěřitelné, že se to týkalo i naprosto nevinných dětských pohádek) Jsem pro to, aby zákony omezující svobodu slova byly z našeho zákonodárství odstraněny, aby nemohl být nikdo pronásledován z politických důvodů.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Je známo, že jsem ctitelem Ústavy USA, na jejímž základě a právě její zásluhou se USA rozvinuly postupem doby v největší ekonomickou, politickou a vojenskou velmoc (ovšem dodávám, že v poslední době velice nešťatně využívanou – Irák, Libye, Sýrie nakonec i Afghánistán – tam spíše nešikovně). Jednou z vymožeností Ústavy USA a jejích dodatků je právo na držení zbraně. I pro toto právo bych v Senátu hlasoval. Jsem pro to, aby právo držet zbraně bylo vtěleno do Ústavy

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

ROZUMNÍ už od svého založení jako Strany zdravého rozumu v roce 2002 mají jako jeden z hlavních bodů programu pravidlo: Můj dům, můj hrad. Každý kdo někoho, nebo něčí majetek napadne, musí počítat s účinnou  obranou napadeného, převyšující sílu útoku. Nebo-li: V Senátu navrhnu novelizaci ustanovení zákona o nepřiměřené obraně takto: Novelizoval bych zákon o nepřiměřené obraně, který v současné podobě nahrává zločincům. NAVRHUJI: Každý kdo někoho nebo něčí majetek napadne, musí
počítat s jakoukoliv obranou napadeného včetně té nejkrajnější.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Kandiduji na senátora ve volebním obvodě 23 sídlo Praha 8 za ROZUMNÉ jejichž jsem předsedou. Stejný program týkajících se vašich otázek mají i další kandidáti do Senátu. V Teplicích vysokoškolský učitel PhDr. ThDr. Mgr. Eugen S. Freimann, PhD., M.A., ve Svitavách praktický veterinární lékař MVDr. Miroslav Šafář, v Třebíči Prim. MUDr. Vladimír KOTEK, Ph.D., MBA, a v Brně podnikatelka Lucie Zajícová

Já Mgr. Petr Hannig kandiduji i na primátora do zastupitelstva hlavního města Prahy jako lídr ROZUMNÝCH a pan MVDr. Šafář jako lídr kandidátky ROZUMNÝCH na starostu do zastupitelstva města Svitavy.