Senátní volby 2018 – Pavel Karpíšek

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Obecně se držím pravidla, kde stát nemůže pomoc, nemůže překážet. V současné době je to bohužel naopak. I to je jednou z mojich motivací, proč kandiduji do Senátu, bránit zvůli státu ke svým občanům.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Sám jsem držitelem zbrojního průkazu a několika zbraní, tak asi nemusím dlouze popisovat svůj názor na nesmyslnou omezující směrnici. Pravidla pro držení zbraní by měly zůstat v kompetenci národních parlamentů a držení zbraně považuji za ústavní právo občana.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Souhlasím s Vaším návrhem. Napadený nemůže a nesmí být v nevýhodě proti tomu kdo se vědomě chová nezákonně.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Vzhledem ke sněmovní většině s aktivní účastí KSČM se znalostí jejího chování ke svobodám a právům občana, považuji Senát v současné době za poslední pojistku ochrany demokracie a práv občanů. Proto věřím, že občané toto budou vnímat i při těchto senátních volbách.