Senátní volby 2018 – Pavel Dungl

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Vycházím z listiny práv a základních svobod, která je nedílnou součástí našeho právního ústavního pořádku a myslím, že důsledné dodržování jednotlivých práv je nejlepší obranou proti „zvůli státu“.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazovala?

Myslím, že v našem státě je držení zbraní regulováno zákonným opatřením, které je vyhovující.
Právo na držení zbraně zakotvit do ústavy lze obtížně. Jedná se nejspíš o formulaci práva na přiměřenou obranu své osoby a rodiny.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku. (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

V tomto bodě s Vámi souhlasím.

Co dalšího byste ráda členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Držení zbraní je tak staré, jako lidstvo samo. Vždy je rozdíl mezi držením chladných zbraní a těch nejmodernějších. Je třeba si uvědomit, že většina trestních činů je spáchána nelegálně drženou zbraní. Žijeme v právním státě a není možno brát právo do vlastních rukou. Musíme se snažit o takové právní prostředí, které držení zbraně přesně specifikuje.