Senátní volby 2018 – Pavel Bělobrádek

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Svoboda musí být ruku v ruce se zodpovědností. Jinak to je anarchie. Řečeno s TGM, odstraňujme chyby, nikoli demokracii.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazovala?

Jsem držitelem ZP dvacet let, školil a zkoušel jsem roky adepty myslivosti myslivecké hospodáře, vč. Z. O zbraních a střelivu. Náš zákon je vyvážený a dostatečný. Původní návrh směrnice byl naprosto hloupý. Nakonec se našel kompromis, který přijaly i země se silnou střeleckou, mysliveckou i sběratelskou veřejnosti, jako je např. SRN, Slovensko, nebo Rakousko. Musíme najít, a jsem v tom optimista, řešení, které pro naše občany zásadně nic nezmění. Změna Ústavy není dobrá cesta. Je třeba použít zdravý rozum, mít vlastníky zbraní evidované a pod kontrolou, určitě lepší a častější zdravotní prohlídky, povinnost upozornit policii, aby nedošlo k tragédii jako v U. Brodě. V době kdy je teroristicky použitelnější automobil, není podporovat černý obchod a nelegální držení zbraní.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku. (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Tomu rozumím a chápu to, ale je třeba nepřipustit divoký západ. Kdo nelegálně vleze na oplocený pozemek, nebo domu, musí čekat reakci.

Co dalšího byste ráda členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Nakonec snad zvítězí zdravý rozum.