Senátní volby 2018 – Patrik Kunčar

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Mým cílem je rovněž chránit občana, před nesmyslnými nařízeními a zákony. Osobně jsem například byl pro to, aby se do Ústavy začlenilo právo držení zbraně. Na svobodné vůli obyvatel mi záleží a vždy jsem byl proti nesmyslné dikci.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Co se týče dikce EU o regulaci držení zbraní, od začátku jsem byl zásadně proti, aby nám někdo určoval, co máme dělat. Tato oblast práva je natolik citlivá záležitost, že by to mělo být v gesci národních parlamentů. O klíčových záležitostech si musíme vždy rozhodovat sami!
Držení zbraně by do ústavy ČR mělo být vtěleno. Již jsem pro úpravu v Senátu hlasoval a můj názor se nezměnil.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Dosavadní praxe se mi hrubě nelíbí, občané musí mít právo hájit svoje obydlí a majetek všemi silami i prostředky. Není povinností zkoumat, jestli je jeho obrana přiměřená nebo ne. Slušný občan si přece nemůže nechat líbit mnohdy beztrestné řádění zlodějů. Rád budu s vaší asociací spolupracovat na úpravě právního řádu ve smyslu „castle doctrine“.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Chci zdůraznit, že nepřipustím omezování svobody lidí a odmítnu zákony navržené pro oligarchy proti obyčejným lidem. Jako senátor se dál budu pevně stavět proti nelegální migraci. Nelegální migrace totiž není řešením, je potřeba řešit příčinu migrace v místě jejího vzniku. Musíme mít profesionální, dobře vybavenou policii a armádu, abychom se v naší zemi cítili dobře a bezpečně.