Senátní volby 2018 – Ondřej Štěrba

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Svoboda je poznaná nutnost a toto okřídlené motto je víc nežli pravdivé. Jsem i v tomto aspektu pravicově smýšlejícím s důrazem na v dobrém slova smyslu individualismus, sebedůvěru a sebeúctu každého člověka. Ať se každý rozhoduje maximálně svobodně, sám za sebe. S pozitivními i negativními dopady, ale SVÉHO rozhodnutí. Tedy Váš cíl, zmiňovaný v první otázce, souzní s mým náhledem na tuto problematiku.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

S předmětnou směrnicí samozřejmě nesouhlasím, sám jsem  držitelem zbrojního průkazu skupiny E a vlastním zbraně k obraně života, zdraví a majetku a považuji to za nezadatelné právo asociované se svobodným rozhodnutím. Z vlastní zkušenosti vím, že zkoušky k získání oprávnění držet střelnou zbraň jsou přísné a doposud vcelku spolehlivě vedou k vyloučení těch, kdož by byli rizikovými ve všech směrech, nejen mentálně. Za určité legislativní i faktické  situace považuji mechanismus implementace práva na držení střelné zbraně do Ústavy ČR za vhodné řešení, k obraně nejen našich prav, ale i svobody a území.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

V tomto ohledu ( castle doctrine) zcela sdílím a podporuji Vaše stanovisko a po svém případném zvolení do Senátu bych tuto doktrínu zcela jasně podporoval stran jejího legislativního ukotvení.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Děkuji Vám za možnost odpovídat na Vaše otázky a pokud budu do Senátu zvolen, budu velmi rád s vaší asociací úzce a důsledně kooperovat.