Senátní volby 2018 – Miroslav Timura

Na jednotlivé otázky neodpověděl, vyjádřil se obecně:

Děkuji za oslovení a k Vašim otázkám sděluji, že v případě zvolení se plně ztotožňuji s potřebou zakotvit právo nošení a držení zbraně do ústavy, stejně tak je potřebné upravit ustanovení o nutné obraně a krajní nouzi. Tyto aktivity plně podporuji.